01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Partnerzy

Partnerzy kampanii
3D-nano/Hoger - www.hogerbox.com


Alstom Konstal S.A. - www.alstom.com/pl/poland/


AQUA-Sopot Sp. z o.o. - http://www.aqua-sopot.com.pl/


Centrum Ochrony Pracy "Perfex" S.C. Agnieszka i Tomasz Tandek - https://perfex.com.pl/


Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu - http://dpsszczyrzyc.pl/


Ejendals AB - https://www.ejendals.com


Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi - http://www.frp.lodz.pl


ITURRI Poland Sp. z o.o. - http://www.iturri.com/pl/l


JZO S.A. - https://www.jzo.com.pl


KROSS S.A. - https://kross.pl/pl


Mardom Pro Sp. z o.o. Sp. k.- http://www.mardom.com.pl/


MIRP Rafał Peryt - https://mirp.pl


Model Opakowania Sp. z o.o. - http://www.modelgroup.com/pl


Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk - https://miiz.waw.pl/pl/


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Gdańsk - http://gdansk.ospsbhp.pl/


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Opole - http://www.ospsbhp.opole.pl/


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Słupsk - http://slupsk.ospsbhp.pl/


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Odział Toruń - http://torun.ospsbhp.pl/


Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Kursów Zawodowych - https://szkoleniagrabowski.pl/


Podkarpackie Centrum Doradztwa Logistycznego ProRes Daniel Pawłucki - http://prores.org/


Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. - http://www.pwpw.pl/


PPUH KARAT Agnieszka Greliak - http://galwanizernia-karat.pl/


Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. - http://www.pzlmielec.pl


Radiometer Solutions Sp. z o.o. - http://www.radiometer.pl/


Radiometer Sp. z o.o. Oddział w Stargardzie - http://www.radiometer.pl/


RiskCon Inżynierskie Biuro Analiz Zagrożeń i Oceny Ryzyka - http://www.riskcon.pl


Selena FM S.A. - http://www.selena.com/pl/


Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP w Łodzi - http://bhp.sos.pl/


Sylwia Adamkiewicz-Zarzycka ALOSA


THETA Doradztwo Techniczne - https://www.theta-doradztwo.pl/


Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - http://www.biol.uni.lodz.pl/pl


Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii - http://www.chemia.uni.lodz.pl/


Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Prawa Ochrony Pracy - https://www.wpia.uni.lodz.pl/


Uniwersytet Łódzki, Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - http://www.uni.lodz.pl/


Vademecum Ochrony Pracy Sp. z o.o. - https://www.facebook.com/VademecumOchronyPracy/


Zakład Usługowy BUTOWSKI - http://www.bhpbutowski.pl/