Wyniki 47 edycji konkursu

 

 Wyniki 47 edycji konkursu

 

W dniu 12 grudnia 2019 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom 47. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

 

 

 

Galeria zdjęć ...

 

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, innymi ministerstwami, urzędami kontrolnymi, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz instytucjami i partnerami społecznymi.

Sekretariat Konkursu prowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Celem konkursu jest inspirowanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych, rozwiązań technicznych i technologicznych, a także przedsięwzięć organizacyjnych
i edukacyjnych prowadzących  do poprawy warunków pracy.

W tym roku zaopiniowanych zostało 71 wniosków zgłoszonych do Konkursu. Komisja Konkursowa, składająca się z ekspertów wyłonionych spośród organizatorów
i współorganizatorów konkursu przyznała: 10 nagród, 15 wyróżnień i 12 listów gratulacyjnych. Ponadto nagrodę przyznał Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W Konkursie zostały przyznane nagrody w postaci dyplomów oraz nagród pieniężnych. Wśród nagrodzonych osób są zarówno reprezentanci dużych zakładów przemysłowych, jak
i małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji naukowych - wszyscy, którzy działają na rzecz bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

Laureatom Konkursu nagrody i wyróżnienia wręczali: Pani Marlena Maląg - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pan Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Pani Profesor Danuta Koradecka - Przewodnicząca Komisji Konkursowej. Pani Aleksandra S. Hadzik – Prezes KRUS - wręczyła nagrodę przyznaną przez KRUS.  Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy. 

 

 

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83
e-mail: ciop@ciop.pl