Wyniki 48 edycji konkursu

 

 48. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

 

 

 

Sponsor Konkursu: Patromat medialny:

FARAONE POLAND Sp. z o.o.

                                    

 

W dniu 15 grudnia 2022 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom
48. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

 

Galeria zdjęć ...

 

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, innymi ministerstwami, urzędami kontrolnymi, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz instytucjami i partnerami społecznymi.

Sekretariat Konkursu prowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Celem konkursu jest inspirowanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych, rozwiązań technicznych i technologicznych, a także przedsięwzięć organizacyjnych i edukacyjnych prowadzących  do poprawy warunków pracy.

W tym roku zaopiniowanych zostało 57 wniosków zgłoszonych do Konkursu. Komisja Konkursowa, składająca się z ekspertów wyłonionych spośród organizatorów i współorganizatorów konkursu przyznała: 9 nagród, 21 wyróżnień i 6 listów gratulacyjnych.

 

W Konkursie zostały przyznane nagrody w postaci dyplomów oraz nagród pieniężnych. Wśród nagrodzonych osób są zarówno reprezentanci dużych zakładów przemysłowych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji naukowych - wszyscy, którzy działają na rzecz bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

Laureatom Konkursu nagrody i wyróżnienia wręczali: Pani Marlena Maląg - Minister Rodziny, i Polityki Społecznej, Pan Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Panie Agnieszka Wołoszyn, Mirosława Brzostek-Kleszcz - Zastępczynie Dyrektora Departamentu Prawa Pracy w MRiPS, Pan Profesor Wiktor Marek Zawieska - Przewodniczący Komisji Konkursowej.  


Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy. 

 

 

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83
e-mail: konkursbhp@ciop.pl