Wyniki 46 edycji konkursu

 

 

 

 

W dniu 30 listopada 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom 46. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

 

 

Galeria zdjęć ...

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, innymi ministerstwami, urzędami kontrolnymi, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz instytucjami i partnerami społecznymi.

Sekretariat Konkursu prowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Celem konkursu jest inspirowanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych, rozwiązań technicznych i technologicznych, a także przedsięwzięć organizacyjnych i edukacyjnych prowadzących  do poprawy warunków pracy.

W tym roku zaopiniowanych zostało 46 wniosków zgłoszonych do Konkursu. Komisja konkursowa, składająca się z ekspertów wyłonionych spośród organizatorów i współorganizatorów konkursu przyznała: 9 nagród, 9 wyróżnień i 7 listów gratulacyjnych.

W Konkursie zostały przyznane nagrody w postaci dyplomów oraz nagród pieniężnych. Wśród nagrodzonych osób są zarówno reprezentanci dużych zakładów przemysłowych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji naukowych - wszyscy, którzy działają na rzecz bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

Laureatom Konkursu nagrody i wyróżnienia wręczali: Pani Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pan Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Pani Profesor Danuta Koradecka - Przewodnicząca Komisji Konkursowej. Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy 

 

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83
e-mail: ciop@ciop.pl