Wyniki 45 edycji konkursu

 

 

 

W dniu 11 grudnia 2017 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom 45. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

 

 

Galeria zdjęć ...

 

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, innymi ministerstwami, urzędami kontrolnymi, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz instytucjami i partnerami społecznymi.

 

Sekretariat Konkursu prowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Celem konkursu jest wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczynia się do poprawy warunków pracy.

 

W tym roku zaopiniowanych zostało 57 wniosków zgłoszonych do Konkursu. Komisja konkursowa, składająca się z ekspertów wyłonionych spośród organizatorów i współorganizatorów konkursu przyznała: 9 nagród 7 wyróżnień i 6 listów gratulacyjnych. Dodatkowo 1 nagrodę przyznał Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

W Konkursie zostały przyznane nagrody w postaci dyplomów oraz nagród pieniężnych. Wśród nagrodzonych osób są zarówno reprezentanci dużych zakładów przemysłowych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytutów naukowych, - wszyscy, którzy działają na rzecz bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

 

Laureatom Konkursu nagrody i wyróżnienia wręczały: Pani Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Profesor Danuta Koradecka - Przewodnicząca Komisji Konkursowej, a także Pani Janina Pszczółkowska - Zastępca Prezesa KRUS.

 

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy 

 

 

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83
e-mail: ciop@ciop.pl

 

 

 

FUNDATORZY / SPONSORZY 45. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Warunków Pracy

 

  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (www.pgnig.pl)

 

PATRONI MEDIALNI

 

  • Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka
  • Infor.pl
  • Promotor BHP
  • Przyjaciel Przy Pracy