Wyniki 29 edycji konkursu

29 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy
Sponsorzy edycji (poza Organizatorami):

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Fiat Auto Poland S.A.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A.

Na 29 edycję corocznego otwartego Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy za 2000 r. nadesłano 98 prac. Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach:

 

 

 • rozwiązania techniczne i organizacyjne
  zastosowane w praktyce - nadesłano 85 prac,
 • prace naukowo-badawcze
  z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służące poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce w zakładach pracy - nadesłano 13 prac.

Zgłoszone prace dotyczyły:

 • zagrożeń chemicznych i pyłowych - 21 prac
 • hałasu i wibracji - 6 prac
 • urazów mechanicznych - 27 prac
 • uciążliwości pracy - 11 prac
 • zagrożeń elektrycznych, wybuchowych i pożarowych - 11 prac
 • zagrożeń polami elektromagnetycznymi - 4 prace
 • środków ochrony indywidualnej i zbiorowej - 2 prace
 • innych zagrożeń - 16 prac

 

Laureaci XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy:

 

Kategoria:
Rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce

 

Nagroda I stopnia
PIERWSZA W POLSCE KLIMATYZACJA CENTRALNA W KWK "PNIÓWEK" NA BAZIE SKOJARZONEGO UKŁADU ENERGETYCZNO-CHŁODNICZEGO
Autorzy: Nikodem Szlązak, Stanisław Nawrat, Leszek Jarno, Andrzej Tor, Henryk Rzepski, Żywisław Parapura, Stanisław Tobiczyk, Antoni Chrószcz, Kazimierz Gatnar, Antoni Jakubów z Akademii Górniczo-Hutniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,Spółki Energetycznej Jastrzębie S.A., KWK "Pniówek"

Nagrody II stopnia:
BEZPIECZNY ZAKŁAD
Autor: Stefan Gawoński z Cadbury Wedel Sp. z o.o., Oddział w Bielanach Wrocławskich

ZMNIEJSZENIE EMISJI AKUSTYCZNYCH DO ŚRODOWISKA PRACY W LINIACH MONTAŻU SAMOCHODÓW "SEICENTO" ZAKŁADU KAROSERII FIAT AUTO POLAND S.A. W TYCHACH
Autorzy: Janusz Mikotowicz, Jan Kaźmierczak, Krzysztof Szulc, Andrzej Warkowski, Andrzej Zmysłowski, Jerzy Kramarczyk, Andrzej Molenda, Lidia Szypuła z Fiat Auto Poland S.A. w Tychach, Politechniki Gliwickiej, KWARC Wieliczka

Nagrody III stopnia
SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W KOPALNIACH RUDZKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A.
Autorzy: Andrzej Pakura, Grzegorz Ochman, Grzegorz Koza, Kazimierz Gąsior, Krzysztof Bartoszek, Andrzej Gabryel z Rudzkiej Spółki Węglowej S.A., KWK "Bielszowice", KWK "Halemba", KWK "Polska-Wirek", KWK "Pokój"

SYSTEM BEZPIECZNEGO ZBIERANIA I UTYLIZACJI ODPADÓW CHEMICZNYCH OPRACOWANY DLA WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Autorzy: Małgorzata Majka, Barbara Rys, Grzegorz Stopa, Jarosław Wilamowski
z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

ADAPTACJA PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWEGO PZG-180/440 DO ODSTAWY UROBKU Z KOMBAJNÓW CHODNIKOWYCH AM-50, AM-65 I AM-75 NA PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY SKAT-80 LUB PZG-180/440
Autorzy: Józef Tyburski, Andrzej Ruta, Andrzej Błaut, Stanisław Zatoń, Bogusław Mazur z KWK "Wieczorek" w Katowicach

ZACISKACZ HYDRAULICZNY Z NAPĘDEM NOŻNYM DLA ZACISKANIA GAZOWYCH RUR STALOWYCH W MIEJSCACH TRUDNO DOSTĘPNYCH
Autor: Kazimierz Łabęcki z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Oddział Mazowiecki
Zakład Gazowniczy "Gazownia Warszawska"

Kategoria:
Prace naukowo-badawcze z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służące poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce

 

Nagroda I stopnia
MODEL BEZPIECZNEJ SIECI WENTYLACYJNEJ - ZASADY KONTROLOWANIA PARAMETRÓW PRZEWIETRZANIA I ZAGROŻENIA WYBUCHEM METANU ORAZ METODY I ŚRODKI ZABEZPIECZENIA ZAŁÓG GÓRNICZYCH - W WARUNKACH WYSTĘPOWANIA WSTRZĄSÓW I ZAGROŻENIA TĄPANIAMI W KOPALNIACH WĘGLA. PROJEKT CELOWY KBN NR 9T12A 119 98C/4167
Autorzy: Paweł Krzystolik, Janusz Roszkowski, Zbigniew Kobiela, Eugeniusz Krause, Jakub Siemek, Wacław Dziurzyński z: Głównego Instytutu Górnictwa, Akademii Górniczo-Hutniczej, Kopalni Doświadczalnej "Barbara", Instytutu Mechaniki Górotworu PAN

Nagrody II stopnia
ELEKTROHYDRODYNAMICZNY GENERATOR IMPULSÓW SEJSMICZNYCH (EHD) DLA ZASTOSOWAŃ W BADANIACH SEJSMICZNYCH GEOFIZYKI STOSOWANEJ
Autorzy: Marian Mróz, Marian Sokół, Jerzy Staszak z Katedry Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH
Autorzy: Danuta Augustyńska, Marta Derlicka, Monika Drygała, Józef Gierasimiuk, Bogusław Kędzia, Maria Konarska, Barbara Krzyśków, Krystyna Myrcha, Małgorzata Pośniak, Wiktor Marek Zawieska z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie.

Nagrody III stopnia
ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY WYKONYWANIU NA BUDOWACH ROBÓT IMPREGNACYJNYCH I ODGRZYBIENIOWYCH Z PUNKTU WIDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Autorzy: Alicja Abram, Krzysztof Krajewski, Adam Niesłochowski, Władysław Nożyński, Halina Prejzner, Anna Sokalska, Anna Wiejak z Instytutu Techniki Budowlanej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA CZŁOWIEKA W ŚRODOWISKU PRACY MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
Autor: Ryszard Mikulski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

PROGRAM KOMPUTEROWY "STREFA" DO PROGNOZOWANIA HAŁASU W HALACH PRZEMYSŁOWYCH
Autor: Witold Mikulski, Kazimierz Czyżewski z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz Instytutu Techniki Budowlanej

Nagroda Honorowa przyznana pośmiertnie za rozwiązanie:
NOWE PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA SPIENIONE TWORZYWA POLIURETANOWE
Autor: z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

Nagroda Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w postaci:

dwóch rocznych prenumerat czasopisma "Przegląd Techniczny"
została przyznana:
- Elektrowni Łaziska S.A.
- Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. w Warszawie, Oddział Mazowiecki Zakład Gazowniczy "Gazownia Warszawska"

publikacji pt. "Sztafeta - książka o polskim pochodzie gospodarczym" autorstwa Melchiora Wańkowicza, została przyznana:
- KGHM Polska Miedź Oddział Zakłady Górnicze "Lubin"
- Katowickiemu Holdingowi Węglowemu S.A.
- Firmie REM-TECH Sp. z o.o. w Krakowie
Nagrody Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego za rozwiązania służące poprawie warunków pracy w rolnictwie zostały przyznane opracowaniom:

Specjalistyczne obuwie ochronne z kompozytu gumowo-tekstylnego odpornego na przecięcie piłą łańcuchową
Autorzy: Jolanta Najdzion, Elżbieta Bojanowska, Jan Wnuk, Andrzej Chodyński, Franciszek Suski, Andrzej Kluska z Beskidzkiego Instytutu Tekstylnego oraz z Fabryki Obuwia Gumowego ROFIS

Odzież ostrzegawcza do użytku pozazawodowego
Autorzy: Adam Pościk, Krzysztof Łężak, Grażyna Faryńska-Sztomber, Jadwiga Demus z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz PPHU Gratex