Wyniki 30 edycji konkursu

30 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy


Laureaci XXX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Fundatorzy nagród XXX edycji konkursu


Relacja fotograficzna z uroczystości wręczenia nagród

 

Na 30 edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy za 2001 r. nadesłano 85 prac. Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach:

 • rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce
 • prace naukowo-badawcze z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służace poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce

Zgłoszone prace dotyczyły:

 • zagrożeń chemicznych i pyłowych - 15 prac
 • hałasu i wibracji - 6 prace
 • urazów mechanicznych - 14 prac
 • uciążliwości pracy - 13 prac
 • zagrożeń elektrycznych, wybuchowych i pożarowych - 5 prac
 • zagrożeń polami elektromagnetycznymi - 2 prace
 • środów ochrony indywidulanej i zbiorowe - 1 praca
 • innych zagrożeń - 23 prac
 • zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy - 6 prac

Wnioski nadesłano z 12 województw:

 • śląskie - 41
 • opolskie - 4
 • świętokrzyskie - 1
 • pomorskie - 1
 • małopolskie - 8
 • dolnośląskie - 6
 • mazowieckie - 5
 • wielkopolskie - 2
 • podkarpackie - 4
 • zachodnio-pomorskie - 2
 • łódzkie - 2
 • lubelskie - 9