Wyniki 31 edycji konkursu

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy
Wyniki 31 edycji konkursu za 2002 r.

Wyniki 31 edycji konkursu

Fundatorzy nagród 31 edycji konkursuNa 31 edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy nadesłano 68 prac. Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach:

  • rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce - 56 prac
  • prace naukowo-badawcze z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służace poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce - 12 prac

Zgłoszone prace dotyczyły:

  • zagrożeń chemicznych i pyłowych - 9 prac
  • hałasu i wibracji - 2 prace
  • urazów mechanicznych - 20 prac
  • uciążliwości pracy - 20 prac
  • środów ochrony indywidulanej i zbiorowe - 2 prace
  • innych zagrożeń - 21 prac