Wyniki 33 edycji konkursu

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy
Wyniki 33 edycji konkursu za 2004 r.


Wyniki 33 edycji konkursu

Fundatorzy nagród 33 edycji konkursu

 

Na 33 edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy nadesłano 42prace. Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach:

  • rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce - 35 prac
  • prace naukowo-badawcze z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służace poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce - 7 prac

Zgłoszone prace dotyczyły:

  • hałasu i wibracji
  • zagrożeń chemicznych i pyłowych
  • urazów mechanicznych
  • zagrożeń elektrycznych, wybuchowych i pożarowych
  • żagrożeń polami elektromagnetycznymi
  • środków ochrony indywidualnej
  • ogólnej uciążliwości pracy