Wyniki 35 edycji konkursu

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy


Wyniki 35 edycji Konkursu  


Na 35 edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy nadesłano 35 prac. Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach:

 • rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce - 28 prac
 • prace naukowo-badawcze z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służace poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce - 7 prac

Zgłoszone prace dotyczyły:  

 • hałasu i wibracji
 • zagrożeń chemicznych i pyłowych
 • urazów mechanicznych
 • zagrożeń elektrycznych, wybuchowych i pożarowych
 • zagrożeń polami elektromagnetycznymi
 • środków ochrony indywidualnej
 • ogólnej uciążliwości pracy

Fundatorzy nagród:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
 • Fiat Auto Poland
 • SKANSKA S.A.
 • Zakłady Azotowe Puławy

Dokumentacja fotograficzna uroczystości wręczenia nagród 35. edycji Konkursu