Wyniki 36 edycji konkursu

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

XXXVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy  


Wyniki 36 edycji Konkursu  

Na XXXVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy nadesłano 74 prace.
Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach:

 • rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce - 66 prac
 • prace naukowo-badawcze z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służące poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce - 8 prac

Zgłoszone prace dotyczyły:  

 • hałasu i wibracji
 • zagrożeń chemicznych i pyłowych
 • urazów mechanicznych
 • zagrożeń elektrycznych, wybuchowych i pożarowych
 • zagrożeń polami elektromagnetycznymi
 • środków ochrony indywidualnej
 • ogólnej uciążliwości pracy
 

Fundatorzy nagród:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 • Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
 • Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o.
 • Fiat Auto Poland S.A.
 • Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Polimex-Mostostal S.A.
 • Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.
 • SKANSKA S.A.


Dokumentacja fotograficzna uroczystości wręczenia nagród 36. edycji Konkursu, 2 grudnia 2008 r.