Wyniki 37 edycji konkursu

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

XXXVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy


Na XXXVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy nadesłano 79 prace.
Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach:

 • rozwiązania techniczne i organizacyjne - 71 prac
 • prace naukowo-badawcze - 8 prac

Zgłoszone prace dotyczyły:  

 • hałasu i wibracji
 • zagrożeń chemicznych i pyłowych
 • urazów mechanicznych
 • zagrożeń elektrycznych, wybuchowych i pożarowych
 • zagrożeń polami elektromagnetycznymi
 • środków ochrony indywidualnej
 • ogólnej uciążliwości pracy

Fundatorzy nagród:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
 • Fiat Auto Poland S.A.
 • SKANSKA S.A.
 • PKN ORLEN S.A.
 • Polimex-Mostostal S.A.
 • Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 • Ceramika Paradyż Sp. z o.o.