Wyniki 38 edycji konkursu

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

XXXVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy


Na XXXVIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy nadesłano 59 prac.
Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach:

 • 54 prace - w kategorii rozwiązania techniczne i organizacyjne
 • 5 prac - w kategorii prace naukowo-badawcze

Tematyka zgłoszonych prac obejmowała zagadnienia z dziedzin:

 • hałas i wibracje
 • zagrożenia chemiczne i pyłowe
 • zagrożenia mechaniczne
 • zagrożenia elektryczne, wybuchowe i pożarowe
 • zagrożenia polami elektromagnetycznymi
 • środki ochrony indywidualnej
 • ogólne uciążliwości pracy
 • szkolenia pracowników

Fundatorzy nagród XXXVIII edycji Konkursu:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
 • Fiat Auto Poland S.A.
 • Polimex-Mostostal S.A.
 • Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 • Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
 • Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.

Laureaci XXXVIII edycji Konkursu ...

 Podsumowanie XXXVIII edycji konkursu