Wyniki 39 edycji konkursu

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Wyniki XXXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Na XXXVIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy nadesłano 59 prac.
Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach:

 

 

 

Fundatorzy nagród XXIX edycji Konkursu:

 

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych  
- Urząd Dozoru Technicznego      
- Polska Telefonia Cyfrowa S.A.  
- PKN Orlen S.A            
- Fiat Auto Poland S.A.    
- Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
- Smoke Free Systems Sp. z o.o.
- Skanska S.A.
- Polimex-Mostostal S.A.
- Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.
- Team Prevent Sp. z o.o.  

Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT – NOT ufundowała ponadto nagrody rzeczowe w postaci trzech rocznych prenumerat „Przeglądu Technicznego”


Sprawozdanie z XXXIX edycji Konkursu  (pdf) ...

Prezentacja Power Point z XXXIX edycji Konkursu (ppt)