Wyniki 41 edycji konkursu

WYNIKI 41. EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

Na 41. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy nadesłano:
    • 70 prac w kategorii - Rozwiązania techniczne i organizacyjne (rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce),
    • 6 prac w kategorii - Prace naukowo-badawcze (prace naukowo-badawcze, które mogą być wykorzystane w praktyce).
ORGANIZATORZY KONKURSU:

• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
• Ministerstwo Gospodarki
• Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT)

współpraca:

• Ministerstwo Zdrowia
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Ministerstwo Edukacji Narodowej
• Państwowa Inspekcja Pracy
• Urząd Dozoru Technicznego
• Wyższy Urząd Górniczy
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych
• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
• Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
• Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych


FUNDATORZY NAGRÓD FINANSOWYCH 41. EDYCJI KONKURSU:

•  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
•  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
•  Urząd Dozoru Technicznego
•  T-Mobile Polska S.A.
•  Grupa Lotos S.A.
•  Skanska S.A.
•  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
•  Koksownia Przyjaźń S.A.

Naczelna Organizacja Techniczna FSNT-NOT (3 roczne prenumeraty „Przeglądu Technicznego”)


Sekretariat  Konkursu:
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83, fax (22) 623 32 64
e-mail: ciop@ciop.pl


Ściagnij opisy nagrodzonych pracy i listę prac wyróżnionych ...pdf