Wyniki 42 edycji konkursu

 

Wyniki 42. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

 

Na 42. edycję Konkursu nadesłano:

-      31 prac w kategorii rozwiązania techniczne i technologiczne
(zastosowane w praktyce)

-      11 prac w kategorii prace naukowo-badawcze
(
które mogą być wykorzystane w praktyce).

-      35 prac w kategorii przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne
(
popularyzujące bezpieczeństwo pracy).

 

 

- Ściągnij opisy nagrodzonych pracy i listę prac wyróżnionych...

 

Organizatorzy Konkursu

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

współpraca:

 • Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT)
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Wyższy Urząd Górniczy
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • Forum Związków Zawodowych

 

Fundatorzy / Sponsorzy tegorocznej edycji Konkursu:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 • Katowicki Holding Węglowy S.A.
 • WARBUD SA
 • A.S. Messe Consulting Sp. z o. o.
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
 • JSW KOKS S.A.

Partner

 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

 

Sekretariat Konkursu:
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83, fax (22) 623 32 64
e-mail: ciop@ciop.pl