Wyniki 44 edycji konkursu

 

 

 

W dniu 9 grudnia 2016 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom 44. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

 

Galeria zdjęć ...

 

Organizatorem konkursu było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, innymi ministerstwami, urzędami kontrolnymi, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz instytucjami i partnerami społecznymi.

 

Celem konkursu było wyróżnianie tych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także opracowań naukowych, których zastosowanie przyczyniło się do poprawy warunków pracy. Konkurs promuje także projekty edukacyjne i popularyzujące tematykę bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy.

 

W tym roku do konkursu wpłynęły 63 zgłoszenia. Komisja konkursowa składająca się z ekspertów wyłonionych spośród organizatorów i współorganizatorów konkursu przyznała 11 nagród i 16 wyróżnień oraz dodatkowo 2 nagrody KRUS.

 

Fot: Laureaci nagrody I stopnia w kategorii prace naukowo-badawcze

 

Nagrody i wyróżnienia wręczyli: minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, Przewodnicząca Komisji Konkursowej Profesor Danuta Koradecka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki oraz Zastępca Prezesa KRUS Janina Pszczółkowska.

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy

 

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83
e-mail: ciop@ciop.pl

 

 Fundatorzy / Sponsorzy 44. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Warunków Pracy

  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Urząd Dozoru Technicznego
  • Jeronimo Martins Polska S.A.
  • FCA Poland S.A.
  • KGHM Polska Miedź S.A.
  • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.