Przykłady inicjatyw zrealizowanych w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 28 kwietnia 2023

Przykłady inicjatyw zrealizowanych w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 28 kwietnia 2023:

 

 • I Edycja Dni Bezpieczeństwa Pracy w Grupie CIECH – 2023
  W związku z corocznym Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Grupa CIECH zorganizowała w bieżącym roku pierwszą edycję Dni Bezpieczeństwa Pracy. W polskich Spółkach Grupy odbyły się wydarzenia całkowicie poświęcone tematom z obszaru bezpieczeństwa. Każde z wydarzeń składało się z serii modułów w formie praktycznych warsztatów i pokazów, w których pracownicy mieli okazję aktywnie uczestniczyć. Skupiono się na następujących tematach: prawidłowa postawa ciała – ergonomia pracy, audyty stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, ochrona dróg oddechowych, oczu oraz skóry w kontakcie z substancjami chemicznymi, przegląd funkcji środków ochrony indywidualnej oraz przeprowadzenie testów, bezpieczna praca na wysokości. Wydarzeniom towarzyszyły konkursy, gry bhp i fotobudka. Dla wszystkich uczestniczących w wydarzeniach przygotowano bezpieczne gadżety, a dla najbardziej aktywnych – upominki specjalne.
  W Dniach Bezpieczeństwa Pracy w Grupie CIECH:
  • udział wzięło 629 pracowników i pracowniczek Grupy,
  • wydarzenia odbywały się w 8 lokalizacjach: Iłowa, Żary, Warszawa, Janikowo, Nowa Sarzyna, Inowrocław oraz dwie lokalizacje w Bydgoszczy,
  • na uczestniczących czekało 5 stanowisk tematycznych, gdzie można było poszerzyć swoją wiedzę w zakresie BHP.

Firma deklaruje: „Jako CIECH dążymy do osiągnięcia postawionego celu, którym jest nasze wspólne bezpieczeństwo! Grupa CIECH traktuje kwestie bezpieczeństwa priorytetowo w swojej strategii na lata 2022-2024. Poprzez akcje w ramach projektu „Bezpieczny CIECH” budujemy we wszystkich pracownikach nawyk mówienia głośno i otwarcie o bezpieczeństwie w codziennej pracy.”

 

 

Fotografie: Grupa CIECH

  

 • Grupa TAURON we współpracy z Centralnym Instytutem Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, czynnie włączyła się w obchody Światowego Dnia BHP. W tym celu w spółkach Grupy w dniach 24-28 kwietnia 2023 r. zorganizowano Tydzień z Bezpieczeństwem i Ochroną Zdrowia w Pracy. Podczas kilku dni podjęto szereg działań edukacyjno-szkoleniowych poprawiających świadomość pracowników w zakresie bhp. Pracownicy mogli w tym czasie poznać m.in. najważniejsze prawa, obowiązki i przepisy związane z bezpieczeństwem pracy, a także wziąć udział w konkursie. Dla pracowników grupy przygotowano i opublikowano wiele materiałów edukacyjnych oraz filmy „12 Złotych Zasad BHP Grupy TAURON”. Po uzgodnieniu z CIOP-PIB udostępniono również wybrane filmy CIOP-PIB promujące bezpieczne wykonywanie pracy. Ponadto, część pracowników Grupy TAURON z Wrocławia 28 kwietnia 2023 r. wzięło udział w konferencji online CIOP-PIB pt. „Jak pracować bezpiecznie – niezbędnik młodego pracownika”. Dla dzieci pracowników Grupy TAURON zorganizowano konkurs ”Moi rodzice dbają o swoje bezpieczeństwo w pracy”. Patronat nad obchodami Światowego Dnia BHP w Grupie TAURON objął Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A., Paweł Szczeszek, któremu przyświeca idea „Bezwypadkowość w Grupie TAURON to nasz wspólny cel”.

 

Grafiki: Grupa Tauron

 

 • KGHM Polska Miedź S.A. oraz Związek Pracodawców Polska Miedź zorganizowały seminarium „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników w przemyśle”. Bądź odpowiedzialny za innych”, które odbyło się 25 kwietnia 2023 r. w Lubinie. Spotkanie zostało objęte Honorowym Patronatem dr inż. Adama Mirka, Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Celem spotkania było przedstawienie najlepszych praktyk firm górniczych (w tym KGHM) oraz przemysłowych w obszarze ochrony życia i zdrowia, a także dyskusja nad efektywną współpracą między organami nadzoru, firmami górniczymi oraz partnerami społecznymi. Podczas seminarium zaprezentowano m.in. nowoczesne narzędzie poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie w postaci odzieży ochronnej z funkcją aktywnego chłodzenia, która została opracowana w CIOP-PIB. Ważnym elementem uroczystości otwierającym spotkanie było uroczyste złożenie kwiatów przez zaproszonych gości pod pamiątkową tablicą ku czci osób poszkodowanych w wyniku wypadków przy pracy.

 

 

 

 Fotografie: KGHM

 

 • Lowara Voger Polska Sp. z o.o. w dniach 24-28 kwietnia 2023 r. zorganizowała Tydzień Bezpieczeństwa w dwóch swoich lokalizacjach: Strzelinie i Warszawie. W ramach Tygodnia odbyło się wiele przedsięwzięć, podczas których poruszono następujące tematy:
  • ergonomia na stanowiskach pracy
  • zasady zdrowego odżywania
  • joga i streaching
  • analiza stanu ciała
  • radzenie sobie ze stresem
  • bezpieczeństwo dłoni.
   

 

  Fot. Lowara Voger Polska Sp. z o.o.

 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zorganizowało w dniach 24-28 kwietnia 2023 r. Tydzień Bezpieczeństwa Pracy, podczas którego można było obejrzeć w siedzibie OPZZ w Warszawie wystawę plakatów bezpieczeństwa pracy udostępnionych przez CIOP-PIB. OPZZ upamiętniło ofiary wypadków przy pracy zapalając 180 zniczy pod swoją siedzibą. Prezydium OPZZ wystosowało Apel, a Przewodniczący OPZZ – Piotr Ostrowski – przekazał List otwarty z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Tygodnia Bezpieczeństwa Pracy.

     

  Fotografie: OPZZ

 • Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu wraz z partnerami: Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Strażą Pożarną, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, Urzędem Dozoru Technicznego i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP w dniach 27-29 kwietnia 2023 r. zorganizowały Wielkopolskie Obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Obchodom patronowali: Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński i Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. W ramach Wielkopolskich Obchodów na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie k/Poznania otwarto wystawę „Chcesz mieć kości całe? Prowadź byka na drążku! Bezpieczna praca w gospodarstwach rolnych”. Na wystawie wykorzystano m.in. plakaty bezpieczeństwa pracy i wybrane publikacje CIOP-PIB. Dla młodzieży odbył się piknik bhp, prelekcje tematyczne prowadzone przez partnerów Porozumienia Bezpieczna Wielkopolska oraz gra terenowa. Na terenie parkowym Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zaprezentowała pokazy gaszenia pożarów z możliwością wzięcia udziału w akcji. Dla zwiedzających zaplanowano naukę udzielania pierwszej pomocy, a także ekspozycję pojazdów pożarniczych oraz nowoczesnych wozów gaśniczych. W blisko 130 zakładach na terenie całego województwa wielkopolskiego przedsiębiorcy przyłączyli się do obchodów poprzez organizację warsztatów, pokazów, ćwiczeń, wykładów, szkoleń, seminariów, pikników i innych działań mających na celu rozpowszechnienie i utrwalenie przepisów oraz zasad dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa. W jednym z zakładów (w Wytwórni Parkietów Dąbex Sp. z o.o. sp. k.) przedstawiciel CIOP-PIB – Jan Przybysz – wygłosił wykład pt. „Zagrożenie związane z możliwością wystąpienia pożaru i wybuchu pyłu drewna powstającego w trakcie jego przetwarzania”.

   

  Fotografie: CIOP-PIB

 

 

Fotografie: Państwowa Inspekcja Pracy

 

 • Pracownicy Zespołu Oddziałów PGNiG ORLEN S.A. otrzymali 28 kwietnia 2023 r. - w formie Newslettera - materiał informacyjny na temat Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2023. Zawierał on m.in. hasło przewodnie obchodów, rys historyczny oraz główne postanowienia konwencji nr 155 i 187. Do przesłanej informacji dołączony został także film opracowany przez CIOP-PIB pt. „Aktywni w pracy”, zachęcający pracowników do wdrożenia dobrych praktyk w życie.

   

  Grafiki: CIOP-PIB

 

 • RECARO Aircraft Seating Polska Sp. z o.o. zorganizował program obchodów Dnia BHP podzielony na dwie części: jedna – dla pracowników RECARO, druga – dla dzieci z pobliskiej szkoły nr 3. Dla każdej z grup starano się przybliżyć zasady bhp w niekonwencjonalnej, przystępnej i zabawnej formie:
  • Pracownikom RECARO przedstawiono zasady prawidłowego mycia rąk w czasie 30 sekund i zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Pracownicy mieli również okazję samodzielnie przygotować („wyprodukować”) zdrowe soki dzięki własnej sile mięśni i roweru z zamontowanym blenderem (połączenie aktywności ruchowej ze zdrowym odżywianiem). Zaproszony mim w sposób parodiowy przedstawił niebezpieczne sytuacje w pracy, takie jak np. uderzenie się młotkiem w palec czy zahaczenie.
  • Dzieciom przedstawiono m.in. zagadnienia udzielania pierwszej pomocy, zakładania kasku rowerowego, noszenia odblasków oraz bezpieczeństwa w samolocie i samochodzie. Uczniowie mieli okazję praktycznie poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy i zapinanie pasów w samolocie. Mogli nauczyć się rozpoznawania znaków ostrzegawczych bhp, skorzystać z koła fortuny bhp czy quizów.

  

 

 Fotografie: RECARO Aircraft Seating Polska Sp. z o.o.

 

 • Thomas Beton Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przygotowała dla swoich pracowników prezentację o tematyce Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz konkurs wiedzy z tego zakresu. We wszystkich wytwórniach wydrukowano i udostępniono plakat oraz ulotki. W każdej lokalizacji odbyły się spotkania pracowników mające na celu integrację i poświęcenie uwagi temu zagadnieniu.

Fot. Thomas Beton Sp. z o.o.

 

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie przy współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie i z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP – Oddział w Rzeszowie zorganizował 21 kwietnia 2023 r. w Rzeszowie Ogólnopolską Konferencję w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy był jednym z partnerów merytorycznych Konferencji, a patronat nad nią objęli m.in. Wojewoda Podkarpacki i Marszałek Województwa Podkarpackiego. Podczas konferencji dużo uwagi poświęcono tematowi narażenia na czynniki kancerogenne w miejscu pracy oraz omówiono m.in. możliwe działania profilaktyczne. Przedstawiciel CIOP-PIB – dr Małgorzata Pośniak – wygłosiła podczas Konferencji referat pt. „Substancje rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy – kryteria i metody oceny narażenia”.

   

 Fotografie: ZUS w Rzeszowie