2023 - Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika

 
Światowy Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
28 KWIETNIA 2023 r.

 

 

 

Materiały dot. tematyki Dnia

 

 

inne pomocne materiały

 

 

 

 W tym roku wiodącym hasłem Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (28 kwietnia 2023 r.), wybranym przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP), jest:

Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika

 (A safe and healthy working environment is a fundamental principle and right at work)

 

W ramach tegorocznych obchodów silnie zaakcentowane zostanie prawo każdego pracownika do bezpiecznych i zdrowych warunków pracy. Podkreślone zostanie także ogromne znaczenie zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia.  Przedstawiciele świata pracy będą mieli okazję do głębszego zastanowienia się nad przekazem fundamentalnych konwencji oraz przeanalizowania, w jakim stopniu zawarte w nich zapisy są realizowane, przestrzegane i promowane – zarówno na poziomie krajowym, jak i przedsiębiorstw.

 

Z okazji obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy CIOP-PIB zorganizuje 28 kwietnia br. wideokonferencję pt. „Jak pracować bezpiecznie – niezbędnik młodego pracownika”., dedykowaną głównie osobom młodym, które planują rozpoczęcie pracy lub już pracują. Jej tematem przewodnim będzie bezpieczeństwo pracy tych osób.


Program konferencji

 

Więcej o konferencji ...

 

Do obchodów Dnia w Polsce włączają się także instytucje państwowe, przedsiębiorstwa i organizacje, m.in.:

  • Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP organizuje uroczystą sesję poświęconą tematyce obchodów
   - 27 kwietnia, Warszawa
  • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych organizuje Tydzień Bezpieczeństwa Pracy z wystawą plakatów bhp
   - 24-28 kwietnia, Warszawa
  • Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie planują w ramach obchodów zorganizowanie 5. edycji konferencji
   - 21 kwietnia, Rzeszów, Program , Zaproszenie

 

Wiele firm organizuje dla swoich pracowników spotkania promujące bezpieczeństwo i zdrowie w pracy w ramach obchodów Dnia. Zachęcamy do włączania się w obchody tego wydarzenia wykorzystując materiały promujące Dzień, a także materiały informacyjno-promocyjne CIOP-PIB, a są wśród nich m.in.:

 

 1. Plakaty bezpieczeństwa pracy
  https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P47000682381538666298941
 2. Ulotka Poćwicz w pracy
  https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/93937/2022011994846&Cwiczenia-ULOTKA.pdf
 3. Aplikacja na telefon (z systemem Android) zawierająca zestaw ćwiczeń profilaktycznych w zakresie obciążeń mięśniowo-szkieletowych https://www.ciop.pl/static/pz_ciop/wrzuty/Plik_instalacyjny_ZdrowyBiurowy.apk
 4. Film „Ergonomia w biurze. Zaprojektuj swoje miejsce pracy w kilka minut”
  https://youtu.be/wz0PzZ1FXn4
 5. Film „Zdrowy kręgosłup” - ćwiczenia do wykonywania w domu i w pracy
  https://youtu.be/k9y21xsrXTk
 6. Film Aktywni w pracy - zachęcający do aktywności fizycznej aby zachować zdrowie
  https://youtu.be/DUfgSVbJEYc
 7. Filmy Napo o różnorodnej tematyce bhp
  https://www.napofilm.net/pl/napos-films/films?films=all
 8. Film "Matysek" – nt. bezpiecznego wykonywania prac domowych
  https://youtu.be/9QOQbLiSxc8
 9. Program edukacyjny dla mężczyzn pn. „Postaw na zdrowie”
  https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P1401037871334841682883&html_tresc_root_id=12934&html_tresc_id=300010857&html_klucz=10972&html_klucz_spis=

 

***

 

Podczas Międzynarodowej Konferencji Pracy w czerwcu 2022 r. zdecydowano o włączeniu zagadnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy do podstawowych zasad i praw w pracy. Dzięki temu Konwencja nr 155 dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz Konwencja nr 187 dotycząca ram promocyjnych bezpieczeństwa i zdrowia w pracy zostały uznane za konwencje fundamentalne. W rezultacie Deklaracja MOP – określająca zasady i prawa zawarte w Konstytucji MOP oraz Deklaracji Filadelfijskiej – zawiera pięć kategorii podstawowych zasad i praw w pracy:

 1. wolność zrzeszania się i skuteczne uznanie prawa do rokowań zbiorowych
 2. eliminacja wszelkich form pracy przymusowej lub obowiązkowej
 3. skuteczne zniesienie pracy dzieci
 4. eliminacja dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu
 5. bezpieczne i zdrowe środowisko pracy.

 

W Polsce obowiązują zarówno konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (jesteśmy jednym z państw członkowskich MOP, a także jednym z dziewięciu państw założycielskich), jak i normy ustanawiane przez Radę Europy i Unię Europejską. Wypracowany w Polsce system ochrony pracy obejmuje:

 • system prawny oparty przede wszystkim na Konstytucji RP i Kodeksie pracy
 • i system organizacyjny, w którym udział biorą: parlament, rząd, resorty i urzędy państwowe oraz państwowe organy nadzoru i kontroli

  (więcej informacji w serwisie: System bhp w Polsce).

 

Rolę Krajowej Strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy pełni w Polsce program wieloletni pn. „Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy”, finansowany w zakresie zadań służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, natomiast w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych –  ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Program jest koordynowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. W ramach programu wieloletniego realizowane są zadania i projekty odpowiadające obecnym zagrożeniom i wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

 

W tym roku rozpoczął się VI etap programu wieloletniego, który będzie realizowany do końca 2025 r. Informacje o zakończonym w ubiegłym roku V etapie Programu i jego wynikach są dostępne w portalu CIOP-PIB: Program wieloletni V etap.

 

 

Obchody 28 kwietnia przez związki zawodowe

 

Związki zawodowe obchodzą 28 kwietnia pod nazwą Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. W tym roku hasłem ogłoszonym przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC) jest:

Organizowanie się na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa

(Organising for health and safety)

 

Z okazji tegorocznych obchodów związki podkreślają, że pracownicy są w stanie najlepiej dostrzec zagrożenia w swoim miejscu pracy. Jednak ich samotne głosy nawołujące do poprawy warunków pracy można bardzo łatwo zignorować. Zwłaszcza, gdy zarząd firmy ma bardziej na uwadze zdrowy zysk niż zdrowych pracowników. Najlepszą taktyką w takiej sytuacji jest organizowanie się i wspólne działanie. ITUC zaznacza, że takie możliwości dają właśnie pracownikom związku zawodowe.

 

Opracowano na podstawie:

 

 

Kontakt: dorota.pieta@ciop.pl