2021 – Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzysy. Postaw na BHP

 
Światowy Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
28 KWIETNIA 2021 r.

 

 

Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest:

 

Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzysy.

POSTAW NA BHP.

(Anticipate, prepare and respond to the crises.

INVEST NOW IN RESILIENT OSH SYSTEMS)

 

Pandemia COVID-19 ma ogromny wpływ na niemal każdy aspekt świata pracy – począwszy od zagrożenia zarażeniem się wirusem, po utratę miejsc pracy w wielu kluczowych sektorach, upadanie przedsiębiorstw i okresowe zamknięcia różnych gałęzi gospodarki oraz szkół, ograniczenie mobilności (w tym podróży lotniczych) oraz wpływ na globalne łańcuchy dostaw. Wykorzystanie podczas pandemii na szeroką skalę formy pracy zdalnej daje pracownikom nowe możliwości, ale także stwarza potencjalne zagrożenia (w szczególności zagrożenia psychospołeczne). Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) zachęca, aby bazując na doświadczeniach wyniesionych z pandemii, wdrożyć działania, które pomogą lepiej zarządzać bezpieczeństwem pracy, efektywniej chronić zdrowie pracowników, a przedsiębiorstwom zapewnią ciągłość biznesową i wsparcie umożliwiające odbudowanie zasobów po wyjściu z kryzysu i sprostanie nieprzewidzianym wyzwaniom oraz ewentualnym, nowym kryzysom w przyszłości.

 

Obecny kryzys pokazał, że kluczowe znaczenie w procesie reagowania kryzysowego i ochrony zdrowia publicznego mają silne i skuteczne systemy zarządzania BHP. MOP zwraca uwagę na potrzebę budowania rezylientnych (niezawodnych i odpornych) systemów BHP zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie przedsiębiorstw. Takie systemy pomogą rządom, pracodawcom i pracownikom łagodzić skutki COVID-19 oraz ograniczać rozprzestrzenianie wirusa.

 

Webinar
28 kwietnia 2021 r. w godz. 13:30-14.45
Międzynarodowa Organizacja Pracy zaprasza na webinar będący międzynarodową inauguracją obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
Link do rejestracji

 

Rezylientne zarządzanie BHP
w dotychczasowych publikacjach CIOP-PIB

 

Źródło: Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, nr 3/2018

 

OBCHODY DNIA ORGANIZOWANE PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE

 

Dla związków zawodowych 28 kwietnia to „Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych”. Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) zachęca związki zawodowe na całym świecie do obchodzenia tegorocznego Dnia pod hasłem:

 

Bezpieczeństwo i zdrowie są podstawowym prawem w pracy

(Health and Safety is a Fundamental Right at Work)

 

ITUC zwraca szczególną uwagę na fakt, że choć w dalszym ciągu zmagamy się z dotychczasową skalą wypadków przy pracy i chorób zawodowych, to dodatkowo, z uwagi na pandemię - wiele milionów ludzi na świecie zaraziło się COVID-19 w miejscu pracy. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy stały się ważne i potrzebne, jak nigdy dotąd. Związki zawodowe z naciskiem podkreślają, że wszelkie działania wprowadzane przez rządy i przedsiębiorstwa nie mogą stawiać zysków ekonomicznych ponad ludzkie życie.

 

DZIAŁANIA NA POZIOMIE PAŃSTWA  

W odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią, w celu wspierania polskiej gospodarki, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wprowadziło Plan dla Pracy i Rozwoju obejmujący trzy kluczowe obszary: bezpośrednią pomoc, nowy kierunek i impuls rozwojowyPlan ma zapewniać pracę, rozwój i bezpieczeństwo, a przedsiębiorstwom – zachowanie ciągłości biznesowej. Więcej informacji na stronie liczasiekonkrety.gov.pl

 

DZIAŁANIA NA POZIOMIE PRZEDSIĘBIORSTW

 

Zachęcamy do akcentowania obchodów Dnia w miejscach pracy poprzez m.in.:

  • zapoznanie się z materiałami przygotowanymi z okazji Dnia oraz ich upowszechnianie w firmach i organizacjach;
  • organizowanie wewnętrznych webinariów/spotkań na temat możliwych usprawnień systemu bezpieczeństwa pracy;
  • tworzenie dla pracowników ścieżki/ platformy do zgłaszania swoich uwag i propozycji dotyczących poprawy warunków pracy zarówno teraz, w okresie pandemii, jak i w przyszłości.

  

Materiały do pobrania:

 

Kontakt: dorota.pieta@ciop.pl  

 

Opracowano na podstawie: