2020 – Stop pandemii. Bezpieczeństwo i higiena pracy chroni i ratuje życie

 


Światowy Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
28 KWIETNIA 2020 r.

 

 

STOP PANDEMII

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
CHRONI I RATUJE ŻYCIE

 

 

W sytuacji związanej z pandemią COVID-19, która stanowi wielkie wyzwanie dla społeczeństw na całym świecie, Międzynarodowa Organizacja Pracy ogłosiła, że Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2020 będzie poświęcony tematowi zwalczania chorób zakaźnych w pracy, w szczególności pandemii COVID-19.

Zmiana tematu Dnia, który wcześniej miał dotyczyć przemocy w pracy, to odpowiedź na kryzys światowy wywołany pandemią oraz obawy związane z ciągłym wzrostem liczby zakażeń COVID-19 w niektórych częściach świata i zdolnością do utrzymania spadających wskaźników w innych jego regionach. Rządy, pracodawcy, pracownicy i ich organizacje stoją przed ogromnymi wyzwaniami próbując walczyć z pandemią oraz chronić bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy  skoncentruje się więc w tym roku na problemie zwalczania chorób zakaźnych w pracy, w szczególności zaś pandemii COVID-19, a także na zapewnieniu bezpieczeństwa i zdrowia pracownikom podczas wznawiania działalności przez przedsiębiorstwa, które powinno przebiegać zgodnie z zasadami zapewniającymi ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażenia.

Międzynarodowa Organizacja Pracy podkreśla potrzebę podejmowania specjalnych środków w celu ochrony milionów pracowników służby zdrowia i innych pracowników, którzy w walce z pandemią codziennie ryzykują własne zdrowie. W tym szczególnym okresie MOP zwraca także uwagę na wykorzystywanie na szeroką skalę pracy zdalnej, która z jednej strony oferuje pracownikom możliwość wypełniania obowiązków służbowych, z drugiej jednak strony nie powinna zaburzać równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, umożliwiając realizowanie innych zajęć, takich jak np. opieka nad dziećmi, osobami chorymi oraz starszymi.

Więcej informacji o obchodach Dnia na stronach MOP

Jednocześnie MOP informuje, że materiały poświęcone planowanemu wcześniej tematowi Dnia („Przemoc i nękanie w miejscu pracy”) będą dalej przygotowywane i zostaną przekazane do upowszechnienia w późniejszym terminie.

 

***

Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) również ogłosiła nowy temat obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych 2020. Będzie nim:

Stop pandemii w miejscu pracy

Więcej informacji o obchodach Dnia przez związki zawodowe: http://28april.org