108. Międzynarodowa Konferencja Pracy

 

 

 

108. Międzynarodowa Konferencja Pracy

 

W dniach 10–21 czerwca 2019 r. w Genewie odbyła się 108. Międzynarodowa Konferencja Pracy. Tegoroczna sesja zgromadziła ponad 6000 delegatów z całego świata, w tym ponad 40 głów państw i rządów. Tematem przewodnim Konferencji było budowanie przyszłości w oparciu o godną pracę. Delegaci starali się znaleźć rozwiązania problemów związanych z przyszłością świata pracy.

Konferencja była także okazją do uczczenia setnej rocznicy istnienia Międzynarodowej Organizacji Pracy.

 

Fora tematyczne:

 • RAZEM dla lepszej przyszłości bez pracy dzieci
 • Wolność zrzeszania się i skuteczne uznawanie prawa do zbiorowych negocjacji: podstawa godnej pracy
 • Praca i umiejętności dla budowania lepszej przyszłości
 • Zapewnienie zrównoważonego przejścia przez przemiany w ciągu całego życia
 • Ścieżki technologiczne wspierające godną pracę
 • Multilateralizm dla sprawiedliwej przyszłości pracy
 • Biznes w służbie godnej pracy

 

Podczas Konferencji przyjęto dwa przełomowe dokumenty: Konwencję dotyczącą przemocy i nękania oraz Deklarację w sprawie przyszłości pracy. Przyjęta Deklaracja stawia człowieka w centrum uwagi: koncentruje się na umożliwieniu ludziom czerpanie korzyści ze zmian zachodzących w świecie pracy m. in. poprzez promowanie zrównoważonego i trwałego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz pełnego i produktywnego zatrudnienia.

 

Agenda Konferencji

Program Konferencji

Transmisja na żywo

Lista delegatów

 

Główni delegaci z Polski:

Przedstawiciele rządu:

 • Zbigniew Czech, Ambasador, Stałe Przedstawicielstwo RP
 • Kazimierz Kuberski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Przedstawiciel pracodawców:

 • Jacek Męcina, Ekspert, Konfederacja Lewiatan

Przedstawiciel strony pracowniczej:

 • Jacek Dubiński, Ekspert, OPZZ

 

Więcej informacji (ang.)