Raport: Poprawa bezpieczeństwa i ochrona zdrowia młodych pracowników

Raport: Poprawa bezpieczeństwa i ochrona zdrowia młodych pracowników

 

Młodzi pracownicy to zróżnicowana grupa i wiele czynników ma wpływ na ryzyko wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, na jakie są narażeni. Młodzi często nie znają swoich praw pracowniczych ani odpowiedzialności w zakresie bhp i mogą nie być skłonni do zgłaszania zagrożeń. Są natomiast często gotowi do akceptowania niebezpiecznych zadań i nieodpowiednich warunków pracy. Dodatkowo obecność ludzi młodych w niebezpiecznych sektorach gospodarki zwiększa ryzyko wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Poniższy raport został przygotowany przez Międzynarodową Organizację Pracy z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2018, którego celem jest promowanie hasła „Młodzi bezpieczni w pracy”. W dokumencie dokonano analizy czynników zwiększających ryzyko związane z wykonywaną pracą, na jakie są narażeni młodzi pracownicy oraz opisano kroki prawne, regulacyjne i praktyczne, które należy podjąć, aby zapewnić poprawę ich sytuacji.

 

Raport „Poprawa bezpieczeństwa i ochrony zdrowia młodych pracowników (pdf)