Encyklopedia BHP online


Encyklopedia BHP online


 

Internetowa Encyklopedia zdrowia i bezpieczeństwa w pracy opublikowana przez MOP jest ogólnie dostępną platformą wiedzy, wymiany informacji i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawia ona fakty i szeroką wiedzę z dziedziny bhp.

Encyklopedia została napisana i opracowana przez światowych badaczy i ekspertów z branży. Jest to najbardziej obszerne źródło informacji na temat bhp oraz jeden z flagowych i szanowanych publikacji MOP.

Encyklopedia zdrowia i bezpieczeństwa w pracy MOP ma długą historię. Doczekała się czterech wydań drukowanych: w 1930, 1971, 1983 i 1998. Czwarta edycja została opublikowana w czterech tomach pod redakcją prof. Jeanne Stellman, która również kierowała rozwojem wydania online. Wersja internetowa Encyklopedii powstała w 2012 r.

Obecnie trwają prace nad ustaleniem zasad bieżącej aktualizacji i rozszerzania treści Encyklopedii, a także udostępniania jej w innych językach dla użytkowników na całym świecie.

Encyklopedia BHP online (ang.)