Udział CIOP-PIB w projektach MOP

Fot: www.itcilo.org

 

Współpraca CIOP-PIB z MOP w ramach wspierania działań Centrum Szkoleniowego w Turynie

 

Kierownik Ośrodka Promocji i Wdrażania CIOP-PIB, Alfred Brzozowski, został zaproszony do wygłoszenia dwóch wykładów na szkoleniu organizowanym przez Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe MOP w Turynie (International Training Centre – ITCILO). Tematem prezentacji były:

  • System ochrony pracy w Polsce, cele i zadania programu wieloletniego
  • Działania i projekty realizowane przez CIOP-PIB

 

Kurs szkoleniowy odbył się w Turynie w dniach 2-13.10.2017 r. i był skierowany głównie do przedstawicieli państw Azji i Afryki.