Wybrane projekty MOP w zakresie bhp

 

Projekt oszacowania kosztów i korzyści związanych z bhp na poziomie makroekonomicznym (2017-2019)

 

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), Fińskie Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zdrowia, Fiński Instytut Zdrowia w Pracy, Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Singapurze i Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Zdrowia w Pracy realizują projekt dotyczący oszacowania kosztów i korzyści związanych z bhp, jakie ponosi społeczeństwo na poziomie makroekonomicznym.

 

Obecnie jest już oczywiste, że aspekty ekonomiczne przemawiają za przestrzeganiem zasad bhp. „Każdy wysiłek, zainwestowany w bhp przez organizacje publiczne lub prywatne, generuje znaczący wzrost gospodarczy” – podkreśla dyrektor EU-OSHA, Christa Sedlatschek.

 

Pierwsze wyniki projektu zostały przedstawione przez EU-OSHA i MOP podczas XXI Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Singapurze we wrześniu 2017 r. Na wykresach przedstawiono koszty obliczone na podstawie wskaźnika DALY – Disability-Adjusted Life Years, wyrażającego łączną liczbę potencjalnych lat życia utraconych wskutek przedwczesnej śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych.

 

Prace badawcze obejmują stworzenie zaawansowanego modelu do oceny kosztów ekonomicznych i będą kontynuowane do 2019 r.

 

Pierwsze wyniki projektu: Jakie koszty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad bhp ponosi społeczeństwo?

 

 

Wizualizacja wyników projektu w j. polskim do pobrania w pliku pdf

Źródło opracowania: https://osha.europa.eu, październik 2017 r.

Wizualizacja wyników projektu w j. angielskim

Artykuł nt. wyników projektu, Christa Sedlatschek, The Parliament Magazine