2019 – Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jutra

 


Światowy Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
28 KWIETNIA 2019 r.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY JUTRA

Międzynarodowa Organizacja Pracy w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz w nawiązaniu do przypadającego w tym roku stulecia swojego istnienia, planuje podsumować minione lata działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. MOP zamierza także włączyć się do dyskusji na temat wpływu zmian technologicznych, organizacyjnych, demograficznych i klimatycznych na dalsze prace w tym obszarze.

 

Z okazji obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy MOP opublikuje raport opisujący 100-letnią historię zaangażowania tej organizacji w ochronę życia oraz promocję bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Raport przedstawi rozwój dziedziny bhp od czasów przed ustanowieniem MOP w 1919 r. z uwzględnieniem znaczących momentów zwrotnych, które mocno wpłynęły na sposób działania w obszarze bhp.

 

Ważna część raportu będzie dotyczyła zmian w organizacji pracy i technologii (wynikających z digitalizacji, rozwoju teleinformatyki, pracy wykonywanej za pośrednictwem platform internetowych, automatyzacji i robotyki), a także zmian demograficznych, klimatycznych, globalizacji i innych czynników wpływających na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w pracy oraz na charakter pracy w obszarze bhp, która  powinna uwzględniać zarówno nowe wyzwania, jak i dotychczasowe  zagrożenia, a także różnice pomiędzy krajami rozwijającymi się i rozwiniętymi.

 

Aby pogłębić zrozumienie zagadnienia i przedstawić różne jego aspekty, raport MOP będzie zawierał teksty opracowane przez 33 ekspertów bhp z całego świata. Każdy ekspert podzieli się swoim doświadczeniem i przekaże przesłanie dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia oraz przyszłości pracy.

 

MATERIAŁY

(Raport MOP z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy zostanie zamieszczony na stronie po jego opublikowaniu.)

  

 

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Równolegle z obchodami Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, związki zawodowe na całym świecie 28 kwietnia obchodzą Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Obchody związkowe koordynuje Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych/International Trade Union Confederation (ITUC).

 

Tematem Dnia ogłoszonym przez ITUC w 2019 r. jest:
Przejmij kontrolę – usuń niebezpieczne substancje z miejsca pracy.

 

Kampania prowadzona przez związki zawodowe kładzie nacisk na walkę z chorobami nowotworowymi, wzywając do wyeliminowania lub zminimalizowania narażenia na działanie czynników rakotwórczych w miejscu pracy. 

 

Niebezpieczne substancje chemiczne są także tematem europejskiej kampanii informacyjnej „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” prowadzonej w latach 2018-2019. Więcej informacji na stronie https://chemia.ciop.pl  

 

WYDARZENIA

 

 

Źródło:
www.ilo.org/safeday
http://28april.org/
CIOP-PIB