107. Międzynarodowa Konferencja Pracy

 

Fot: Magdalena Warszewska-Makuch

 

107. Międzynarodowa Konferencja Pracy

Od 28 maja do 8 czerwca w siedzibie ONZ w Genewie odbywa się coroczna Międzynarodowa Konferencja Pracy organizowana przez MOP. Gromadzi ona ponad 5 700 przedstawicieli z całego świata, którzy dyskutują na temat najpilniejszych problemów przed jakimi stoi obecnie świat pracy.

W Agendzie obrad znajdą się m. in. następujące tematy:

 • Dlaczego świat pracy jest niesprawiedliwy dla kobiet?
  Zwalczanie przeszkód na drodze do równości płci w pracy i w społeczeństwie.
 • Jak walczyć z przemocą i nękaniem w miejscu pracy?
  Dyskusja na temat przygotowania nowej międzynarodowej konwencji/rekomendacji.
 • Dialog społeczny i trójstronność.
  Przegląd globalnych trendów z uwzględnieniem postępu i wyzwań wynikających z nierówności, zmian technologicznych i zmian demograficznych.
 • Kształtowanie rozwoju współpracy na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
  Przeanalizowanie, w jaki sposób trójstronna struktura MOP i zaangażowanie w dialog społeczny może skuteczniej wspierać cele zrównoważonego rozwoju (SDG), w szczególności odnoszące się do godnej pracy.
 • Zapewnienie godnego czasu pracy na przyszłość.
  Czas pracy jest po wynagrodzeniu najważniejszym czynnikiem kształtującym warunki pracy i mocno wpływa na codzienne życie pracowników. Komisja ds. Stosowania Konwencji i Zaleceń przeanalizuje aktualne standardy dotyczące czasu pracy w świetle zmian zachodzących na świecie.
 • Praca na rzecz pokoju i odporności społeczeństw.
  Zbadanie, w jaki sposób zatrudnienie i godna praca mogą promować pokój i odporność społeczeństw – Szczyt dot. Świata Pracy: 7 czerwca 2018 r.

Główni delegaci z Polski:

Przedstawiciele rządu:

 • Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Zbigniew Czech, Ambasador, Stałe Przedstawicielstwo RP

Przedstawiciel pracodawców:

 • Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan

Przedstawiciel strony pracowniczej:

 • Ewa Podgórska-Rakiel, NSZZ „Solidarność”

Wśród delegacji z Polski jest przedstawiciel CIOP-PIB – dr Magdalena Warszewska-Makuch.

Pełna listów delegatów.

Wywiady na żywo w portalu Facebook - #ILO2018.

 

 

 

Fotografie: Magdalena Warszewska-Makuch, 28 maja 2018 r.