Zagrożenia wobec młodych pracowników

Zagrożenia wobec młodych pracowników

 

 

 

Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 2018 obchodzonego pod hasłem Młodzi Bezpieczni w Pracy Międzynarodowa Organizacja Pracy opracowała interaktywny przewodnik opisujący m. in. przyczyny szczególnego zagrożenia młodych pracowników. Są nimi:

  • Wysokie bezrobocie wśród osób młodych - przyjmowanie prac tymczasowych, na umowach niestandardowych lub w „szarej strefie”, które charakteryzują się słabym przeszkoleniem w zakresie bhp i brakiem odpowiedniego nadzoru
  • Podatność na naciski społeczne, pragnienie dopasowania się, gotowość do podejmowania ryzykownych zachowań w pracy. Niechęć do mówienia o zagrożeniach w miejscu pracy, aby nie robić wrażenia osoby narzekającej
  • Niski poziom wykształcenia – im niższy, tym więcej wypadków przy pracy
  • Brak umiejętności i doświadczenia zawodowego
  • Aktywny rozwój psychiczny i fizycznej trwający do ok. 25 roku życia – większe narażenie na substancje toksyczne i wypadki związane z korzystaniem z urządzeń zaprojektowanych dla osób dorosłych
  • Jeszcze większe narażenia na wypadki przy pracy wśród młodych migrantów – ponad 70% osób migrujących to osoby poniżej 30 roku życia.

 

Przewodnik jest dostępny poprzez stronę www.ilo.org/infostories/en-GB/Stories/safety-health/youth.