2018 – Młodzi Bezpieczni w Pracy


Światowy Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
28 KWIETNIA 2018 r.

 

 

 

28 kwietnia to Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (SafeDay) – promowany i współorganizowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) od 2003 r. Jest on obchodzony w Polsce i w wielu innych krajach na świecie..
W tym roku MOP ogłosił wspólne obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – 28 kwietnia oraz Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci (WDACL) – 12 czerwca pod hasłem:

 

MŁODZI BEZPIECZNI W PRACY

 Wspólna kampania ma na celu poprawę bezpieczeństwa i zdrowia młodych pracowników oraz ma prowadzić do zaprzestania wykorzystywania dzieci w pracy. Tym samym służy wspieraniu działań zmierzających do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030, a w szczególności:

 

 • Celu 8.7 – zaprzestania wszelkich form pracy dzieci do 2025 r.
 • Celu 8.8 – bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich pracowników do 2030 r.

 

Na świecie pracuje ok. 541 milionów pracowników w wieku 15-24 lat, (w tym 73 milionów to dzieci pracujące w warunkach niebezpiecznych). Stanowią oni 15% światowej siły roboczej, a jednocześnie są ofiarami aż o 40% większej liczby wypadków przy pracy (nie kończących się śmiercią) niż pracownicy powyżej 25 roku życia.

 

Tegoroczny temat zwraca uwagę na zagrożenia związane z pracą dotyczące ludzi młodych, a szczególnie tych, którzy dopiero rozpoczynają pracę zawodową. Charakteryzują się oni bowiem brakiem doświadczenia zawodowego i świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, a ich niepewna pozycja zawodowa sprawia, że przyjmują na siebie prace i zadania o niskim standardzie bhp.

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa pracowników młodych i przysługujących im praw oraz ze wskazówkami dotyczącymi unikania zagrożeń, które mogą pojawić się w pierwszych latach pracy.

 

Plakat Dnia

Plakat Dnia - wersja do druku

Ulotka nt. Dnia

Artykuł nt. Dnia

Prezentacja nt. tematyki obchodów Dnia 2018

Raport MOP: Improving the Safety and Health of Young Workers (2018, ang.)

7 wskazówek dla młodych pracowników (CIOP-PIB)

Porady dla osób nadzorujących pracę (CIOP-PIB)

Prawo pracy – pierwsze kroki (PIP)

Nowy pracownik – obowiązki pracodawcy (PIP)

Praca w wakacje (PIP)

Ochrona pracy kobiet i młodocianych (PIP)

Poznaj swoje prawa – materiały szkoleniowe (PIP)

Plakaty nagrodzone w Konkursie na plakat bezpieczeństwa pracy „Bezpiecznie od początku” 2017 r.

Witryna MOP nt. Dnia

Dlaczego młodzież jest zagrożona? (Przewodnik interaktywny, MOP, ang.)

Co przeszkadza młodym w otrzymaniu godnej pracy? (Przewodnik interaktywny, MOP, ang.)

Safe Youth@Work – Action Plan, 28.04.2018 (MOP, ang.)

Długotrwałe Efekty bezrobocia wśród osób młodych (raport Eurofound, ang.)

Globalne trendy dot. pracy młodych pracowników 2017: Ścieżki do lepszej pracy w przyszłości (raport MOP, 2017, ang.)

Wyzwania związane z zatrudnianiem młodzieży (książka MOP, 2017, ang.)

Globalne szacunki dot. pracy dzieci: wyniki i trendy, 2012-2016 (raport MOP, 2017, ang.)

 

Obchody 28 kwietnia organizowane przez związki zawodowe

Już od 1989 r. 28 kwietnia jest obchodzony na całym świecie także przez związki zawodowe pod nazwą Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych / International Workers’ Memorial Day (IWMD). Obchody związkowe koordynuje Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych / International Trade Union Confederation (ITUC), która zrzesza ponad 207 mln członków w 331 krajowych organizacjach związkowych w 163 krajach i terytoriach.


ITUC proponuje następujące tematy dla obchodów Dnia w 2018 roku:

PRZEDSIĘBIORSTWA, W KTÓRYCH DZIAŁAJĄ ZWIĄZKI ZAWODOWE, SĄ BEZPIECZNIEJSZYMI MIEJSCAMI PRACY

 

Międzynarodowa witryna związków zawodowych nt. Dnia (ang.): 28april.org
Strona WMD w Portalu Facebook

 

Wydarzenia związane z obchodami Dnia w 2018 r.:

 • Warszawa, 26.04.2018 r. uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP i ogólnopolska konferencja pn. „Prewencja wypadków przy pracy i chorób zawodowych” z udziałem z udziałem przedstawicieli instytucji ustawodawczych, nadzorujących i nauki, pracodawców, organizacji związkowych oraz praktyków z zakresu bhp
 • Bielsko-Biała, 23.04.2018 r., Seminarium z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych,
  organizator: NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Podbeskidzie
  http://www.solidarnosc.org.pl/bbial/event/swiatowy-dzien-pamieci-ofiar-wypadkow-przy-pracy-i-chorob-zawodowych/
 • Częstochowa, 25.04.2018 r., V Konferencja popularyzatorsko-naukowa pt. „Bezpieczeństwo i higiena pracy ludzi młodych, aktywnych zawodowo”,
  organizator: Politechnika Częstochowska
  strona: http://www.safety.edu.pl/konferencja-2018
 • Rzeszów,  27.04.2018 r., Ogólnopolska konferencja w ramach obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy - Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych,
  organizator: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Rzeszowie
  Plakat
  Program
 • Szczecin, 9.05.2018 r. Seminarium pt. „Bezpieczny Start”,
  organizator: Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie

 • Warszawa, 22.11.2018 r. Seminarium upowszechniające tematykę Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – MŁODZI BEZPIECZNI W PRACY - dla studentów szkół wyższych
  organizator: CIOP-PIB (seminarium zamknięte)
  Program
  Galeria zdjęć

Fot.: Hazards Campaign