Bazy danych


Bazy danych


 

1. BAZA OSH-BHP
Anglojęzyczna baza danych polskiego piśmiennictwa o bhp

Baza OSH-BHP, opracowywana przez Polskie Krajowe Centrum Informacji o BHP CIS, zawiera opisy wybranego polskiego piśmiennictwa z dziedziny bezpieczeństwa i zdrowia w pracy – tworzone w języku angielskim. Celem opracowania bazy jest ułatwienie dostępu dla zagranicznych i krajowych użytkowników do polskiej literatury z tego zakresu: książek, artykułów, raportów i przepisów prawnych.

Tematyka wydawnictw jest scharakteryzowana za pomocą:

  • analizy opisowej w języku angielskim
  • słów kluczowych
  • haseł z tezaurusa w języku polskim, angielskim, francuskim i hiszpańskim, dzięki czemu informacje można wyszukiwać w 4 językach

Tam gdzie to możliwe w bazie udostępniono linki do pełnych tekstów danego dokumentu.

Opisy wydawnictw są opracowane w formacie MARC w ramach komputerowego systemu ALEPH.

Baza obejmuje opisy dokumentów wydawanych od 2000 r. i jest uzupełniana na bieżąco o nowe rekordy.

Wyszukiwarka bazy OSH-BHP

 

2. TEZAURUS CIOP-PIB

Tezaurus (wersja pdf)

 

3. BAZA OSH UPDATE + FIREINF
Angielska baza bhp udostępniana bezpłatnie na komputerach w CIOP-PIB