CIS - Rola i zadania


Polskie Krajowe Centrum Informacji 
o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS

powstałe w ramach współpracy
z Międzynarodową Organizacją Pracy

 

Polskie Krajowe Centrum CIS reprezentuje w naszym kraju międzynarodową sieć informacji o bhp. Zostało ono utworzone w 1960 r. w ramach współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy – MOP (International Labour Organisation – ILO) w Genewie. Rolę Krajowego Centrum CIS pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy będąc członkiem międzynarodowej sieci Centrów CIS organizowanej przez Międzynarodowe Centrum Informacji o BHP (CIS).

Międzynarodowe Centrum Informacji o BHP CIS w Genewie działało od roku 1959 pełniąc rolę światowego ośrodka informacji, gromadzącego i upowszechniającego literaturę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przed wypadkami i chorobami zawodowymi, ergonomii, inżynierii środowiska oraz wielu dziedzin pokrewnych.

Międzynarodowe Centrum Informacji o BHP CIS zorganizowało sieć około 155 Krajowych, Współpracujących i Regionalnych Centrów CIS, znajdujących się w ponad 100 krajach na wszystkich kontynentach. Utworzona sieć stanowi światowy system informacji z zakresu bhp.

W wyniku zmian organizacyjnych w MOP w 2014 r. Międzynarodowe Centrum Informacji o BHP CIS wraz z Działem BHP "SAFEWORK" zostały włączone do nowego Działu Administracji i Inspekcji Pracy oraz BHP (Labour Administration, Labour Inspection and Occupational Safety and Health Branch - LABADMIN/OSH).


Zadania Polskiego Krajowego Centrum CIS

  • Wspieranie prac polskich specjalistów poprzez ułatwianie im dostępu do zagranicznych wydawnictw, informacji o wydarzeniach i rozwiązaniach z dziedziny bhp
  • Promowanie za granicą polskiego piśmiennictwa i jego treści z zakresu bhp w ramach tworzenia międzynarodowych źródeł informacji m. in. poprzez dostarczanie informacji o polskim piśmiennictwie i wydarzeniach z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii przeznaczonych do zamieszczania w bazach danych i wydawnictwach informacyjnych na świecie
  • Rozpowszechnianie w kraju informacji o działalności Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i międzynarodowej sieci Centrów CIS, jako ważnego źródła informacji o zagranicznych osiągnięciach w zakresie bhp

Polskie Krajowe Centrum CIS pozyskuje, gromadzi, udostępnia na miejscu i upowszechnia materiały informacyjne opracowywane przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) i Centra CIS. Są to m.in. czasopisma i biuletyny, książki, poradniki i podręczniki, bazy danych, programy działalności, informacje o najnowszych wydawnictwach, programy kursów i konferencji.

Międzynarodowa Sieć Wiedzy o BHP

Jednym ze strategicznych celów MOP (LABADMIN/OSH) jest usprawnienie sposobu upowszechniania wiedzy o bhp i modernizacja działań związanych z tworzeniem sieci informacji. Jego kluczowym zadaniem jest wzbogacenie ogólnoświatowego dialogu na temat prewencji poprzez upowszechnianie aktualnej wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa i zdrowia w pracy podczas debat społecznych.

Obecna sieć współpracy, wcześniej znana jako sieć Krajowych, Współpracujących i Regionalnych Centrów CIS, stanowi podstawę współpracy pomiędzy agencjami, instytucjami i organizacjami zajmującymi się bhp na świecie. LABADMIN/OSH pracuje nad nową strategią i zakresem zadań sieci.

 

Modernizacja Międzynarodowej Sieci BHP – projekt MOP (ang.)

 

Osoby zainteresowane działalnością Polskiego Krajowego Centrum CIS prosimy o kontakt:

 

Dorota Pięta
dorota.pieta@ciop.pl
Tel. +48 22 623 37 22

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.