Międzynarodowe Konferencje Pracy MOP

Międzynarodowe Konferencje Pracy

 

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) organizuje co roku w czerwcu Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie. Podczas konferencji podejmowane są m. in. decyzje dotyczące polityki, programu i budżetu tej organizacji.

Na konferencji, zgodnie z zasadą trójstronności, każdy kraj członkowski jest reprezentowany przez czterech delegatów: dwóch przedstawicieli rządu i po jednym przedstawicielu pracodawców i pracowników. Każdy delegat ma prawo głosować indywidualnie we wszystkich sprawach, a wszystkie głosy są równe niezależnie od wielkości i ludności państwa.

 

107. Międzynarodowa Konferencja Pracy, MOP 2018

106. Międzynarodowa Konferencja Pracy, MOP 2017 

105. Międzynarodowa Konferencja Pracy, MOP 2016 

104. Międzynarodowa Konferencja Pracy, MOP 2015 

103. Międzynarodowa Konferencja Pracy, MOP 2014 

102. Międzynarodowa Konferencja Pracy, MOP 2013 

101. Międzynarodowa Konferencja Pracy, MOP 2012 

100. Międzynarodowa Konferencja Pracy, MOP 2011 

99. Międzynarodowa Konferencja Pracy, MOP 2010 

98. Międzynarodowa Konferencja Pracy, MOP 3-19 June 2009 

97. Międzynarodowa Konferencja Pracy, MOP 28 May - 13 June 2008 

96. Międzynarodowa Konferencja Pracy, MOP 30 May - 15 June 2007 

95. Międzynarodowa Konferencja Pracy, MOP 31 May - 16 June 2006 

94. (Morska) Międzynarodowa Konferencja Pracy, MOP 7-23 February 2006 

93. Międzynarodowa Konferencja Pracy, MOP 31 May-16 June 2005 

92. Międzynarodowa Konferencja Pracy, MOP, 1-17 June 2004 

91. Międzynarodowa Konferencja Pracy, MOP 3 - 19 June 2003 

90. Międzynarodowa Konferencja Pracy, MOP 3 - 20 June 2002 

89. Międzynarodowa Konferencja Pracy, MOP 5 - 21 June 2001 

88. Międzynarodowa Konferencja Pracy, MOP 30 May - 15 June 2000 

87. Międzynarodowa Konferencja Pracy, MOP 1-17 June 1999 

86. Międzynarodowa Konferencja Pracy, MOP 2-18 June 1998 

85. Międzynarodowa Konferencja Pracy, MOP June 1997