106. Międzynarodowa Konferencja Pracy

 

106. Międzynarodowa Konferencja Pracy

W dniach 5-16 czerwca 2017 r. odbyła się 106. Sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy organizowana przez Międzynarodową Organizację Pracy w Genewie. Wzięła w niej udział rekordowa liczba 6000 delegatów ze 187 państw członkowskic.

W agendzie kongresu znalazły się następujące tematy:

Wszystkie raporty zgłoszone na 106. Sesję Międzynarodowej Konferencji Pracy są dostępne na stronie MOP.

Podczas 106. Sesji Międzynarodowa Konferencja Pracy przyjęła nową Rekomendację „the Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation, 2017 (No. 205)”, która aktualizuje wcześniejszą Rekomendację Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) z 1944 r. i odpowiada współczesnym wyzwaniom.

Nowe wytyczne dostarczają normatywnych ram i środków związanych ze światem pracy, które mają zapewnić lepszą ochronę przed negatywnymi skutkami konfliktów i katastrof dla społeczeństwa i gospodarki, w tym szczególnie dla grup społecznych najbardziej zagrożonych - takich jak dzieci, ludzie młodzi, kobiety, osoby przesiedlone czy przemieszczające się.

Dyrektor Generalny MOP, Guy Ryder, pochwalił wartościową debatę na temat ochrony przed groźbą zmian klimatu i okazał wsparcie dla Porozumienia Paryskiego.

W czasie konferencji odbył się Szczyt Świata Pracy na temat Kobiet w Pracy, na którym omawiano sposoby kształtowania lepszej przyszłości kobiet w pracy oraz dyskutowano o przeszkodach, które trzeba jeszcze pokonać.

Program konferencji (ang.)

Przewodnik konferencji (ang.)

Delegaci Polski:

Delegaci rządowi:

  • Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Piotr Stachańczyk, Ambasador, Stałe Przedstawicielstwo RP

Delegat przedsiębiorców:

  • Izabela Opechowska, Związek Rzemiosła Polskiego

Delegat pracowników:

  • Piotr Ostrowski, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Pełna lista delegatów

Wywiady i filmy związane z 106. Międzynarodową Konferencją Pracy.