Dodatkowe środki dydaktyczne

 

Dodatkowe środki dydaktyczne pomocą
w szkoleniach i kursach
"teczka szkoleniowca" (Pomocnicze środki dydaktyczne wspierające prowadzone szkolenia. To "teczka edukacyjna szkoleniowca", stanowiąca owoc jego doświadczeń dydatycznych.)


Pakiety edukacyjne
Pakiety edukacyjne wypracowane przez szkoleniowca, zawierające scenariusze dodatkowych mikrotematów lekcji, karty pracy słuchaczy oraz materiały pomocnicze ilustrujące istotne pojęcia i zjawiska (dodatkowe foliogramy oraz dodatkowe prezentacje multimedialne).

Dodatkowe konspekty
Zestawy ciekawych dodatkowych scenariuszy tematycznych ćwiczeń i zadań problemowych wraz z kartami pracy słuchaczy.

Pomocnicze środki dydaktyczne
Dodatkowe materiały pomocnicze w postaci np. zestawu dodatkowych barwnych foliogramów lub prezentacji multimedialnych.

Gry edukacyjne
(opcjonalnie)
Gry planszowe i decyzyjne, które przez zabawę uczą zachowań i nawyków w dziedzinie zachowań i nawyków bezpieczeństwa.

Filmy poglądowe
Videoklipy ilustrujące istotne pojęcia i zjawiska w formatach mpeg, avi, wmv i innych.

Fotografie ilustracyjne
Fotografie ilustrujące istotne pojęcia i zjawiska z zakresu bezpieczeństwa pracy (sytuacje i elementy nieprawidłowe, wypadki, złe i dobre rozwiązania, dobre praktyki) w postaci odbitek fotograficznych lub w formatach jpeg, tif, gif i innych.

Ulotki, foldery i broszury tematyczne
Kolorowe ulotki, foldery i broszury mające na celu informowanie i akcentowanie istotnych tematów i zjawisk bezpieczeństwa pracy.

Plakaty
Plakaty, które w sposób komunikatywny i przystępny uczą , informują i alarmują.

 

Przygody NAPO w czasie różnych prac

https://osha.europa.eu/en/press/photos/napo