Wykładowcy
 

 


 

Wykładowcy - pracownicy CIOP-PIB  
uczestniczący w realizacji programu studiów podyplomowych


 


 

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem

 • dr inż. Zofia Pawłowska
  e-mail: zopaw@ciop.pl
  Kierownik Zakładu
  Zarządzania Bezpieczeństwem
  i Higieną Pracy.
 • dr Jan Rzepecki
  e-mail: jarze@ciop.pl
  Pracownia Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy
 • dr Małgorzata Pęciłło-Pacek
  e-mail: mapec@ciop.pl
  Pracownia Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy

Ergonomia
Psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy

 • dr med. Bugajska Joanna
  e-mail: jobug@ciop.pl
  Kierownik Zakładu Ergonomii.
 • dr hab. inż. Danuta Roman-Liu
  e-mail: daliu@ciop.pl
  Kierownik Pracowni Biomechaniki Zakładu Ergonomii.
 • mgr inż. Joanna Kamińska
  e-mail: jozab@ciop.pl
  Zakład Ergonomii.
 • dr Anna Łuczak
  e-mail: anluc@ciop.pl
  Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy
 • mgr Dorota Zołnierczyk-Zreda
  e-mail: dozol@ciop.pl
  Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy
 • mgr Andrzej Najmiec
  e-mail: annaj@ciop.pl
  Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy
 • dr hab. Maria Widerszal-Bazyl
  e-mail: mawid@ciop.pl
  Kierownik Pracowni Psychologii i Socjologii Pracy
 • mgr Magdalena Warszewska-Makuch
  e-mail: mawar@ciop.pl
  Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy

Hałas

 • dr inż. Witold Mikulski
  e-mail: wimik@ciop.pl
  Kierownik Pracowni Hałasu
 • mgr inż. Emil Kozłowski
  e-mail: emkoz@ciop.pl
  Pracownia Ochrony Słuchu
 • dr inż. Rafał Młyński
  e-mail: ramly@ciop.pl
  Pracownia Ochrony Słuchu
 • mgr inż. Bożena Smagowska
  e-mail: bosma@ciop.pl
  Pracownia Hałasu

Zagrożenia mechaniczne
Charakterystyka zagrożeń stwarzanych przez maszyny produkcyjne


 • dr inż. Andrzej Dąbrowski
  e-mail: andab@ciop.pl
  Pracownia Zagrożeń Mechanicznych
 • mgr inż. Mariusz Dąbrowski
  e-mail: madab@ciop.pl
  Pracownia Zagrożeń Mechanicznych
 • mgr inż. Gierasimiuk Józef
  e-mail: jogie@ciop.pl
  Zakład Techniki
  Bezpieczeństwa.
 • dr inż. Krystyna Myrcha
  e-mail: krmyr@ciop.pl
  Kierownik Pracowni
  Zagrożeń Mechanicznych

Prawna ochrona pracy

 • dr Barbara Krzyśków
  e-mail: bakrz@ciop.pl
  Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
  i Higieną Pracy.


Pierwsza Pomoc
Czynniki zagrożeń biologicznych w środowisku pracy


 • lek. med. Witold Gacek
  e-mail: wigac@ciop.pl
  Kierownik Ośrodka
  Certyfikacji Kompetencji
  Personelu.

Czynniki chemiczne w środowisku pracy

 • dr Jolanta Skowroń
  e-mail: josko@ciop.pl
  Zakład Zagrożeń
  Chemicznych i Pyłowych.
 • dr Małgorzata Pośniak
  e-mail: mapos@ciop.pl
  Kierownik Zakładu Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych.
 • dr Małgorzata Szewczyńska
  e-mail: mapol@ciop.pl
  Kierownik Pracowni Metod Chromatograficznych Zakładu Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych.
 • dr Krzysztof Benczek
  e-mail: krben@ciop.pl
  Kierownik Pracowni Technologii Chemicznych Zakładu Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych.
 • dr inż. Wojciech Domański
  e-mail: wodom@ciop.pl
  Zakład Zagrożeń
  Chemicznych i Pyłowych.
 • mgr Joanna Kowalska
  e-mail: jokow@ciop.pl
  Zakład Zagrożeń
  Chemicznych i Pyłowych.
 • mgr Jolanta Surgiewicz
  e-mail: josur@ciop.pl
  Zakład Zagrożeń
  Chemicznych i Pyłowych.

Poważne awarie chemiczne

 

Zagrożenia ektromagnetyczne

 • dr inż. Zygmunt J. Grabarczyk
  e-mail: zygra@ciop.pl
  Elektryczność Statyczna
 • dr inż. Jolanta Karpowicz
  e-mail: jokar@ciop.pl
  Kierownik Pracowni Zagrożeń Elektromagnetycznych
 • dr inż. Krzysztof Gryz
  e-mail: krgry@ciop.pl
  Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych
 • mgr inż. Patryk Zradziński
  e-mail: pazra@ciop.pl
  Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

Środki ochrony indywidualnej

 • dr inż. Katarzyna Majchrzycka
  e-mail: kamaj@ciop.lodz.pl
  Kierownik Zakładu Ochron
  Osobistych CIOP-PIB w Łodzi.
 • dr inż. Grzegorz Owczarek
  e-mail: growc@ciop.lodz.pl
  Kierownik Pracowni Ochrony
  Oczu i Twarzy Zakładu
  Ochron Osobistych
  CIOP-PIB w Łodzi.
 • dr inż. Grażyna Bartkowiak
  e-mail: grabar@ciop.lodz.pl
  Kierownik Pracowni Odzieży Ochronnej
 • dr inż. Krzysztof Baszczyński
  e-mail: krbas@ciop.lodz.pl
  Kierownik Pracowni Ochron
  Głowy i Sprzętu Chroniącego
  Przed Upadkiem z Wysokości.

Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy

 • dr hab. inż. Agnieszka Wolska
  e-mail: agwol@ciop.pl
  Kierownik Pracowni
  Promieniowania Optycznego
  Zakładu Techniki Bezpieczeństwa.
 • mgr inż. Andrzej Pawlak
  e-mail: anpaw@ciop.pl
  Pracownia Promieniowania Optycznego Zakładu
  Techniki Bezpieczeństwa.Energia elektryczna i elektryczność statyczna

 • mgr inż. Hubert Karski
  Zakład Techniki
  Bezpieczeństwa.Czynniki zagrożeń biologicznych w środowisku pracy

Czynniki chemiczne w środowisku pracy


 • dr Małgorzata Gołofit-Szymczak
  e-mail: magol@ciop.pl
  Pracownia Toksykologii


Pyły w środowisku pracy

 • dr Elżbieta Jankowska
  e-mail: eljan@ciop.pl
  Kierownik Pracowni Filtracji
  i Wentylacji
 • mgr inż. Tomasz Jankowski
  e-mail: tojan@ciop.pl
  Pracownia Filtracji i Wentylacji


Drgania mechaniczne

 • dr inż. Piotr Kowalski
  e-mail: pikow@ciop.pl
  Kierownik Pracowni Drgań Mechanicznych