Bezpieczeństwo podczas uprawiania sportu

 

Serwis internetowy dla ludzi aktywnie spędzających czas poświęcony bezpieczeństwu podczas uprawiania sportu i rekreacji oraz wykonywania prac remontowych i prac w ogrodzieWprowadzenie

Celem niniejszego serwisu jest promowanie bezpiecznych zachowań podczas uprawiania sportu oraz wykonywania prac remontowych i prac w ogrodzie. Opracowując serwis chcieliśmy przekazać Państwu, choć część z naszych ponad 50 letnich doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa.Udostępnione Państwu informacje adresowane są gównie dla ludzi aktywnych uprawiających tzw. kontaktowe dyscypliny sportowe, wymagające stosowania różnego rodzaju ochraniaczy oraz osób samodzielnie wykonujących prace remontowe.

Zawartość serwisu

W serwisie zamieściliśmy informacje dotyczące:
- najczęściej występujących urazów podczas uprawiania poszczególnych dyscyplin sportowych;
- podstawowych zasady bezpieczeństwa oraz przepisów prawne, jeśli takie mają zastosowanie;
- informacji na temat doboru i stosowania zalecanych środków ochrony indywidualnej (m.in. kasków i ochraniaczy).

Mamy nadzieję, że lektura informacji dotycząca typowych zagrożeń i urazów podczas uprawiania poszczególnych dyscyplin sportowych skłoni Państwa do chwili zadumy nad własnym bezpieczeństwem oraz bezpieczeństwem Waszych dzieci.