Kajakarstwo

Kajakarstwo jest sportem zyskującym coraz więcej zwolenników. Przyczyniają się do tego fakt, ze dyscyplina ta jest bardzo atrakcyjna i dostępna dla każdego. Kajak można wynająć niemal wszędzie, nawet nad najmniejszym jeziorem lub rzeczką. Do popularyzacji tej dyscypliny przyczyniają się również liczne trasy kajakowe oraz liczne spływy organizowane m.in. przez biura podróży.

W Polsce jest wiele pięknych i godnych poznania obszarów. Każdy z nich odznacza się swoistymi, najczęściej niepowtarzalnymi elementami środowiska naturalnego.

Do najpiękniejszych należą szlaków wodnych te na Pojezierzu Mazurskim, kanał Elbląsko Ostródzki. Swój niepowtarzalny urok mają również małe rzeczki i rzeki w Centralnej Polsce, takie jak Grabia, Warta czy Pilica.

Przed wyruszeniem w trasę powinniśmy przygotować sobie nasze siedzisko. Na dnie możemy położyć sobie wszelkiego rodzaju miękkie rzeczy jak poduszki, materacyki, najlepiej przykryć to jakimś miękkim i wygodnym kocem.

 

UWAGA: Kamizelka asekuracyjna nie służy do siedzenia. Jeśli na niej usiądziemy, niemal na pewno ją zniszczymy.

Warto zabrać ze sobą również trochę prowiantu, coś do picia i apteczkę. Należy również pamiętać żeby wszystkie bagaże zamocować dokładnie wewnątrz kajaku, tak aby przy drobnych przechyłach nie turlały się z jednej strony na drugą. Zbieranie ich w trakcie wycieczki może skończyć się wywrotką. Ponadto dobrze jest umieścić bagaże w nieprzemakalnych workach. Zapobiegnie to zniszczeniu cennego telefonu komórkowego czy aparatu fotograficznego.

 

Kajakarstwo na wodach rzecznych

Osobną dziedzinę sportu stanowi kajakarstwo na wodach płynących  klasy od 1 do 4.  Jest to sport ekstremalny wymagający dużej sprawności fizycznej oraz doświadczenia.

 

Bezpieczeństwo

Kajakarstwo należy jednak do sportów niosących ze sobą pewne zagrożenia. Jeśli chcemy uprawiać tą dyscyplinę sportu to powinniśmy sobie z nich zdawać sprawę. Choć pływanie kajakiem po spokojnej wodzie wydaje się być rzeczą łatwą, to jednak wystarczy jeden nieostrożny ruch i możemy znaleźć się w wodzie. Zagrożenie wywrotką wzrasta gwałtownie gdy znajdziemy się na wzburzonym jeziorze.

W czasie pływania nigdy nie powinniśmy ustawiać się bokiem do dużych fal.
W dni słoneczne należy pamiętać o stosowaniu filtrów ochronnych do skóry, bowiem bardzo łatwo ulec poparzeniu na wodzie oraz okularów przeciwsłonecznych. Dodatkowe odbicie promieni słonecznych od lustra wody bardzo silnie zwiększa narażenie na szkodliwie promieniowanie nadfioletowe.

Ponadto zawsze należy obserwować warunki pogodowe i kontrolować powierzchnię wody przed dziobem kajaka. Uderzenie w podwodną przeszkodę może zakończyć się wywrotką lub przedziurawieniem kajaka (i przymusową kąpielą).  

W przypadku pogorszenia się pogody i zerwania się mocnego wiatru lepiej dopłynąć do najbliższego brzegu i przeczekać nawałnicę.

 

Gdy ulegniemy wywrotce powinniśmy wydostać się z kajaka i holować go do brzegu (nie odwracając). Nigdy nie należy wypuszczać wiosła z ręki. Do brzegu przybijamy zawsze pod prąd.

Rozpoczynając pływanie kajakiem należy wybierać trasy krótkie i łatwe. Dopiero gdy nabierzemy doświadczenia oraz siły można pokusić się o dłuższe wycieczki. Dla początkujących kajakarzy najlepsze są trasy nie przekraczające 20 km.

 

Uwaga: Nie należy pływać blisko kąpielisk. Bardzo łatwo przez przypadek uderzyć kogoś wiosłem lub po nim przepłynąć. Ponadto kajak jest najmniejszą jednostką pływającą do tego zwrotną  dlatego powinniśmy innym ustępować drogi.

Wszystkie statki posiadające gorszą manewrowość mają pierwszeństwo i trzeba usuwać im się z drogi.

Przede wszystkim każdy uczestnik spływu powinien umieć pływać w podstawowym stopniu, tak by po wywrotce móc się utrzymać na powierzchni wody, a w razie potrzeby dopłynąć do kajaka.

Dla osób nie umiejących pływać koniecznym wyposażeniem jest kamizelka ratunkowa, a dla osób umiejących pływać kamizelka asekuracyjna. Wymóg ten dotyczy szczególnie dzieci.

Nawet jeśli jesteśmy świetnymi pływakami, to nie zawsze istnieje możliwość ponownego odwrócenia kajaka. Nie należy też zawsze oczekiwać szybkiej pomocy. Może potrwać zanim ktoś nas zobaczy i udzieli odpowiedniej pomocy. Ponadto przewracający się kajak może nas uderzyć w głowę, powodując chwilową utratę orientacji. Dla osób umiejących pływać wymyślono środki asekuracyjne w postaci kamizelek.

Natomiast Ci którzy tej umiejętności nie posiadają, powinni wyposażyć się w odpowiednie kamizelki ratunkowe. Na wodach osłoniętych (takich jak jeziora i wolno płynące rzeki) w wystarczy zastosowanie kamizelek ratunkowych o wyporności 100 N.

 

Kamizelki ratunkowe 100 N

Mają one wyporność nie mniejsza niż 100 N i są przeznaczone dla przeciętnej osoby dorosłej na wodach względnie osłoniętych.

 

Podstawowe cele używania kamizelek ratunkowych:

 • zapewnienie użytkownikowi bezpieczeństwa w wodzie, w szczególności, gdy nie umie on pływać, jest wyczerpany, ranny bądź zagrożony np. hipotermią;
 • umożliwienie użytkownikowi samodzielnego poruszania się w wodzie bez nadmiernego utrudnienia;
 • wspieranie działań użytkownika, umożliwiające ratowanie się zamiast biernego utrzymania na wodzie;
 • pomaganie w ratowaniu osoby noszącej kamizelkę.

 

Kamizelki o wyporności 100 N mają zapewnić bezpieczeństwo, w przypadku przypadkowego wpadnięcia do wody na wodach względnie osłoniętych. Kamizelka powinna zapewnić użytkownikowi ubranemu w lekką oraz niezbyt obszerną odzież wystarczającą wyporność oraz swobodę ruchów.

 

Tabela Dobór odpowiedniej wyporności kamizelki ratunkowej 100 N

Masa użytkownika w kg do 20 powyżej 20 do 30 powyżej 30 do 40 powyżej 40 do 50 powyżej 50 do 60 powyżej 60 do 70 powyżej 70
Minimalna wyporność w N 30 40 50 60 70 80 100

 

Środki asekuracyjne 50 N

 

Jeśli umiemy pływać możemy zastosować środki asekuracyjne o wyporności 50 N.

Są one przeznaczone dla przeciętnej osoby dorosłej do użytkowania na wodach osłoniętych, gdy pomoc jest w pobliżu, a użytkownik umie pływać, w warunkach, gdy użycie kamizelek o objętości lub wyporności mogłoby utrudnić jego działanie, a nawet narazić na niebezpieczeństwo.

 

Podstawowymi celami środków asekuracyjnych są:

 • zapewnienie użytkownikowi bezpieczeństwa na wodzie, w przypadku gdy jest on w stanie pomóc sobie sam i jest dobrym pływakiem;
 • umożliwienie użytkownikowi samodzielnego poruszania się w widzie bez nadmiernego utrudnienia;
 • wspieranie użytkownika umożliwiające ratowanie się zamiast biernego utrzymywania się na wodzie.

 

Środki asekuracyjne są tak skonstruowane, aby zapewnić dostateczną wyporność w przypadku wpadnięcia do wody w normalnie lekkiej odzieży.

Środki asekuracyjne mogą również stanowić integralną część pasa bezpieczeństwa lub być integralną częścią ubioru, np. chroniące go przed złą pogodą (tzw. sztormiaka).

 

Środki asekuracyjne można podzielić na:

 • środki asekuracyjne o stałej wyporności:
  część odzieży lub urządzenie, które prawidłowo użytkowane i stosowane w wodzie umożliwia użytkownikowi unoszenie się na powierzchni wody bez znacznego wysiłku w położeniu twarzą do góry lub pionowym gdzie usta i nos są uniesione ponad poziom wody.
 • środki asekuracyjne napełniane gazem:
  środek asekuracyjny którego wyporność jest tworzona na skutek nadmuchania gazem z butli ze sprężonym powietrzem lub nadmuchanie ustami.

 

Tabela 2. Dobór odpowiedniej wyporności środka asekuracyjnego

Masa użytkownika w kg Ponad 30 do 40 Ponad 40 do 50 Ponad 50 do 60 Ponad 60 do 70 Ponad 70
Minimalna wyporność w N 35 40 40 45 50

 

Środków asekuracyjnych nie należy stosować w przypadku osób o wadze mniejszej niż 30 kg.

 

Kamizelki ratunkowe – informacje dla klienta

 

Każda kamizelka powinna być trwale oznakowana. Instrukcje powinny być podane w postaci piktogramów lub teksu z piktogramami. Oznakowanie zawiera:

 • identyfikację producenta
 • nazwę kamizelki (patrz słowniczek)
 • na kamizelkach napełnianych gazem informacje że nie napełniona kamizelka nie stanowi kamizelki ratunkowej
 • zakres rozmiarowi kamizelki, np. wielkość obwodu klatki piersiowej, talii lub wagę użytkownika;
 • minimalna wyporność zapewnianą oraz wyporność uzyskiwaną po napełnieniu, jeśli takie jest przewidziane;
 • krótkie wskazówki dotyczące przechowywania, konserwacji i czyszczenia;
 • prostą instrukcję zakładania i dopasowywania;
 • prostą instrukcje użycia;
 • dla kamizelki napełnianej gazem – właściwy rozmiar butli i jej ładunku;
 • oznaczenie modelu według producenta (numer seryjny produktu, kwartał);
 • numery norm, których wymagania kamizelka spełnia;
 • piktogramy lub słowa wskazujące na inne niebezpieczeństwa, uwzględnione i nie uwzględnione;
 • tekst „Nie używać jako poduszki” i Nie siadać na kamizelce”
 • w przypadku przeznaczenia dla dzieci poniżej 40 kg, tekst „Naucz dziecko pływać w tej kamizelce”
 • okres przeglądów  czasie eksploatacji oraz miejsce zapisywania daty przeglądu;
 • kompatybilność z pasami bezpieczeństwa, inną odzieżą lub wyposażeniem;
 • tekst „W pewnych ubiorach oraz pewnych okolicznościach kamizelka może nie w pełni odpowiadać swojemu przeznaczeniu – patrz instrukcja”.

 

Przykład etykiety z samym tekstem

 

Kamizelka ratunkowa     EN ISO 12402-4/ EN ISO 12402-3/EN ISO 12402-2
Środek asekuracyjny       EN ISO 12402-5
Normalne zastosowanie

Typ

Pełne morze, warunki skrajnie trudne. Ciężka odzież ochronna

275

Pełne morze Ubranie sztormowe

150

Wody osłonięte

100

Wyłącznie dla osób umiejących pływać, wody osłonięte. Pomoc w pobliżu. Nie jest kamizelką.

50

Producent
Kamizelki ratunkowe / środki asekuracyjne zmniejszają tylko zagrożenie utonięciem. Nie gwarantują uratowania.

 

Przykład etykiety z informację dla klienta

Kamizelka ratunkowa EN ISO 12402-4/ EN ISO 12402-3/EN ISO 12402-2 Środek asekuracyjny EN ISO 12402-5 CE Specjalne właściwości Skuteczne dla osób nieprzytomnych
Zastosowanie Pływanie na wodach osłoniętych, odzież normalna, łodzie wszystkich typów
Normalne zastosowanie Typ W pełni automatyczna Ręczna obsługa Napełnianie tylko ustami Wyporność nadmuchiwana Wyporność własna Zintegrowana uprząż Nie używać z uprzężą
Pełne morze, warunki skrajnie ciężkie, ciężka dzież ochronna 275              
Pełne morze, ubranie sztormowe 150              
Wody osłonięte 100              
Tylko dla pływających, wody osłonięte. Pomoc w pobliżu. Nie jest kamizelką ratunkową. 50              
Producent Dopasowanie Rozmiar Klatka piersiowa [cm] Masa [kg] Minimalna wyporność
  duży Od 112 do 127 ≥ 70 50/100/150/275
Kamizelki ratunkowe / środki asekuracyjne tylko zmniejszają ryzyko utonięcia, lecz nie gwarantują uratowania   średni Od 99 do 112 od 60 do 70 45/80/130/230
  mały Od 86 do 99 od 50 do 60 40/70/110/200
  dziecko Od 76 do 86 od 40 do 50 40/60/90/170
  dziecko Od 66 do 76 od 30 do 40 35/50/75/140
  dziecko Od 50 do 66 od 20 do 30 -/40/60/120
  dziecko Od 34 do 50 do 20 -/30/45/90