RAMOWE WYTYCZNE

 

PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW, POMIESZCZEŃ ORAZ PRZYSTOSOWANIE STANOWISK PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH O SPECYFICZNYCH POTRZEBACH

– RAMOWE WYTYCZNE

pod redakcją naukową dr. hab. inż. Wiktora M. Zawieski

 

Serwis wykonany na podstawie publikacji opracowanych i wydanych w ramach projektu nr POKL.01.03.06-00-070/12 pn. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.6, współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w partnerstwie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

 

Zespół autorski:

dr inż. Paweł Bartuzi – koordynator ds. ergonomii pracy osób niepełnosprawnych, dr med. Joanna Bugajska – koordynator  zadań CIOP-PIB, inż. Katarzyna Gajewska, dr inż. Krzysztof Gryz, mgr inż. Paweł Górski, mgr inż. Joanna Kamińska, mgr inż. Dariusz Kalwasiński, dr inż. Jolanta Karpowicz, dr inż. Rafał Młyński, mgr inż. Andrzej Pawlak, mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak, mgr inż. Anna Przybyszewska, mgr inż. Jan Radosz, dr Tomasz Tokarski, mgr inż. Arkadiusz Walichnowski, dr hab. inż. Agnieszka Wolska, dr inż. Patryk Zradziński, mgr inż. Magdalena Zwolińska, dr Dorota Żołnierczyk-Zreda, dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

W serwisue wykorzystano projekt graficzny – Jolanta Maj Redakcja – Zespół Redakcji Wydawnictw Naukowych CIOP-PIB Zdjęcia na okładce – fot. Edler von Rabenstein, fot. Elypse – Fotolia, fot. Kadmy – Bigstockphoto

 

© Copyright by Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 2014

ISBN 978-83-7373-179-0

 

Publikacja i serwis- - bezpłatne

 

Wizualizacja komputerowa