Moduł 6 "Bezpieczne zachowanie na drodze"
pdf Karta modułu

  pobierz        

pdf Lekcja 1 "Drogi, przepisy regulujące ruch na drogach"

  pobierz        

pdf Lekcja 2 "Pieszy uczestnikiem ruchu drogowego"

  pobierz        

pdf Lekcja 3 "Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji zbiorowej i indywidualnej. Rowery."

  pobierz        

pdf Lekcja 4 "Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg"

  pobierz        

pdf Lekcja 5 "Miejsca i sytuacje szczególnie niebezpieczne dla rowerzysty"

  pobierz        

pdf Lekcja 6 "Skutki nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego, postępowanie w razie wypadku drogowego"

  pobierz        

pdf FOLIOGRAMY

  pobierz        

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIA
pdf Lekcja 1 "Drogi, przepisy regulujące ruch na drogach"

  pobierz        

pdf Lekcja 2 "Pieszy uczestnikiem ruchu drogowego"

  pobierz        

pdf Lekcja 3 "Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji zbiorowej i indywidualnej. Rowery."

  pobierz        

pdf Lekcja 4 "Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg"

  pobierz        

pdf Lekcja 5 "Miejsca i sytuacje szczególnie niebezpieczne dla rowerzysty"

  pobierz        

pdf Lekcja 6 "Skutki nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego, postępowanie w razie wypadku drogowego"

  pobierz