Moduł 6 "Bezpieczne posługiwanie się przedmiotami i urządzeniami"
pdf Karta modułu

  pobierz        

pdf Lekcja 1 "Urządzenia elektryczne i gazowe w domu"

  pobierz        

pdf Lekcja 2 "Prąd elektryczny"

  pobierz        

pdf Lekcja 3 "Jak korzystać z różnorodnych narzędzi?"

  pobierz        

pdf Lekcja 4 "Niebezpieczne przedmioty i substancje"

  pobierz        

pdf Lekcja 5 "Pierwsza pomoc"

  pobierz        

pdf FOLIOGRAMY

  pobierz