Moduł 2 "Zasady bezpiecznego zachowania w szkole"
pdf Karta modułu

  pobierz        

pdf Lekcja 1 "Poznajemy szkołę i jej pracowników"

  pobierz        

pdf Lekcja 2 "Otoczenie mojej szkoły"

  pobierz        

pdf Lekcja 3 "W klasie"

  pobierz        

pdf Lekcja 4 "Poznaję prawa i obowiązki ucznia"

  pobierz        

pdf Lekcja 5 "Co to znaczy być dobrym kolegą?"

  pobierz        

pdf Lekcja 6 "Wspólnie bawimy się na podwórku, w domu i szkole"

  pobierz        

pdf Lekcja 7 "Poznajemy sytuacje sprzyjające nawiązywaniu przyjaźni"

  pobierz        

pdf Lekcja 8 "Jak okazywać sympatię?"

  pobierz