Archiwista – archiwum zakładowe

 

LISTA KONTROLNA

 

Archiwista – archiwum zakładowe

 

Określenie obszaru pracy

 1. Opis realizowanych w przedsiębiorstwie zadań

  Pracownik (archiwista) opiekuje się zbiorami dokumentów, gromadzi akta, odpowiednio je opisuje, klasyfikuje, przechowuje i udostępnia dokumenty. Ponadto, analizuje akta i przekwalifikuje dokumenty oraz zajmuje się digitalizacją zbiorów, to znaczy przenoszeniem ich w środowisko cyfrowe - w formie katalogów, kopii, a także dba o odpowiednią temperaturę i wilgotność w archiwum. Do jego zadań należy ocena, czy zbiory są jeszcze zdatne do użytku – zniszczone i niepotrzebne dokumenty przekazuje do zniszczenia. Dodatkowo, obsługuje on klientów, którzy przychodzą do archiwum, poszukując informacji

 2. Liczba i kwalifikacje osób

  5 osób, wykształcenie: średnie / wyższe

 3. Czy zatrudnione są kobiety?

  Tak

 4. Czy zatrudnieni są młodociani pracownicy?

  Nie

Szkodliwe czynniki biologiczne

 

Jakie szkodliwe czynniki biologiczne mogą występować na stanowisku pracy?

 

Patrz informacje:

 

BioInfo/Baza wyników pomiarów/Biblioteki i archiwa/Archiwum/Archiwista/Przykład1

 

 

Informacja o szkodliwych czynnikach biologicznych

Tak

Nie

Uwagi

Czy występują czynniki z 2. grupy zagrożenia?

x

 

Grzyby pleśniowe i drożdżoidalne, promieniowce mezofilne

Czy występują czynniki z 3. grupy zagrożenia?

 

x

Nie stwierdzono bytowania gryzoni

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą powietrzno-pyłową lub powietrzno-kropelkową?

x

 

 

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą bezpośrednią (skaleczenie)?

 

x

 

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą pokarmową?

x

 

Przy braku zachowania reżimu higieny rąk

Czy występujące czynniki biologiczne posiadają działanie alergizujące?

x

 

Grzyby pleśniowe, promieniowce mezofilne

Czy występujące czynniki biologiczne posiadają działanie toksyczne?

x

 

Grzyby pleśniowe

Czy występujące czynniki biologiczne stwarzają szczególne zagrożenie np. dla kobiet w ciąży lub młodocianych?

 

x

 

Informacje o przebiegu prac i wykonywanych czynnościach zawodowych

Co jest źródłem czynników biologicznych?

- Czy jest kontakt z krwią?
- Czy jest kontakt z innym materiałem potencjalnie zakaźnym, jakim?

x

 

 

 

x

x

Pył pochodzi z dokumentów i osadza się w pomieszczeniu archiwum

 

 

Czy znana jest ilość (objętość), stężenie czynnika biologicznego?

 

x

 

Jak często wykonywane są czynności w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne?

Codziennie

Jakie typowe czynności są wykonywane przez pracownika?

Analizowanie i opisywanie akt, digitalizowanie zbiorów

Jak długo może trwać narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne?

6– 8 godzin

Jakie są drogi przenoszenia czynników biologicznych w środowisku pracy?

Głównie drogą powietrzno-kropelkową, powietrzno-pyłową i pokarmową (przy braku zachowania reżimu higieny rąk).

Czy wykonywane są czynności obejmujące wiele etapów manualnych?

 x

 

 

Czy jest możliwość skaleczeń?

 

x

 

Czy wykonywane są czynności generujących powstawanie bioaerozoli?

x

 

Przenoszenie akt, poszukiwanie danych z dokumentów, digitalizacja zbiorów

Czy kiedykolwiek były wykonywane pomiary?

x

 

Wykonano pomiary na obecność czynników biologicznych obecnych w powietrzu i powierzchniach akt

Czy występowały zachorowania związane z wykonywaniem czynności w narażeniu na czynniki biologiczne?

x

 

Alergie układu oddechowego i kontaktowe, przy braku zabezpieczenia rąk

Klasyfikacja czynności

Czy wykonywane są czynności zamierzone?

Czy wykonywane są wyłącznie czynności niezamierzone?

Czynności niezamierzone.

Stosowane działania ochronne

Stopień hermetyczności i środki hermetyczności

Czy są stosowane, a jeśli tak, to jakie i czy odpowiadają one wymogom opisanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2005r.?

Stopień hermetyczności 2

Działania systemowe

Czy są dostępne akty prawne regulujące podstawowe działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie?

 

x

 

Działania techniczne

Czy okna i drzwi są dobrze dopasowane i szczelne?

x

 

 

Czy fundamenty budynku są odpowiednio zaizolowane?

x

 

 

Czy ściany zewnętrzne budynku są porośnięte pnąca się roślinnością?

 

x

 

Czy ściany budynku są odpowiednio zaizolowane?

 

x

Sporządzono projekt budowlany wykonania izolacji zewnętrznej budynku

Czy archiwalia przechowywane są w bezpiecznej odległości od instalacji wodnej i elektrycznej?

x

 

 

Czy pomieszczenia archiwum są wyposażone w czujniki reagujące na pojawienie się wody na podłodze?

 

x

 

Czy podłogi w pomieszczeniach magazynowych są łatwe do czyszczenia?

x

 

 

Czy w pomieszczeniach magazynowych są zainstalowane regały metalowe?

x

 

 

Czy system półek jest bezpiecznie oddalony od ścian zewnętrznych w celu lepszego napowietrzenia tych stref magazynu?

x

 

 

Czy budynek jest wyposażony w centralny system wentylacji?

x

 

 

Czy w pomieszczeniach są zainstalowane termohigrometry do kontroli parametrów mikroklimatu?

x

 

 

Czy okna i otwory wentylacyjne są zabezpieczone przed owadami np. za pomocą siatek?

x

 

 

Czy na wyposażeniu jest sprzęt służący zmniejszaniu wilgotności w pomieszczeniach?

x

 

 

Czy na wyposażeniu jest odkurzacz wyposażony w filtr HEPA?

x

 

 

Czy na wyposażeniu jest komora laminarna klasy I lub II, w której odbywa się proces czyszczenia dokumentów?

 

x

Mocno zanieczyszczone dokumenty przekazywane są do jednostki zewnętrznej, która posiada taką komorę

Działania organizacyjne

Czy instalacja wentylacyjna jest regularnie konserwowana i naprawiana, a filtry wymieniane zgodnie z założonym planem?

x

 

Konserwacja instalacji i wymiana filtrów wykonywane raz do roku

Czy prowadzona jest codzienna rejestracja pomiarów temperatury i wilgotności względnej powietrza?

x

 

Odczyty są wykonywane raz dziennie, po rozpoczęciu zmiany roboczej

Czy istnieje szczegółowy plan czyszczenia pomieszczeń roboczych (podłóg, regałów, pudeł kartonowych do przechowywania materiałów)?

x

 

Podłogi są odkurzane i myte 2 razy w tygodniu, zaś regały i pudła raz na 2 miesiące

Czy czyszczenie podłóg i regałów prowadzone jest środkiem grzybobójczym?

x

 

 

Czy raz na trzy lata prowadzone jest generalne oczyszczanie archiwaliów i regałów w magazynach?

 

x

 

Czy pojemniki na śmieci są wyposażone w pokrywy uniemożliwiające żerowanie owadów?

x

 

 

Czy w pomieszczeniach roboczych są zlokalizowane rośliny doniczkowe?

 

x

 

Czy pracownicy mają do dyspozycji przebieralnie z szafkami do oddzielnego przechowywania odzieży roboczej i odzieży własnej?

 

x

Ubrania robocze (fartuchy) są przechowywane w oddzielnych szafach

Czy pracodawca zapewnia możliwość regularnego czyszczenia i zmiany ubrań ochronnych i roboczych?

x

 

 

Czy pracownicy maja zapewniony dostęp do łazienek i pryszniców?

x

 

Są łazienki, ale bez pryszniców

Czy został wprowadzony plan higieny rąk?

x

 

Załącznik 1

Czy przy zlewie /umywalce są dostępne
- bezdotykowe dozowniki środków do mycia rąk;
- bezdotykowe dozowniki środków dezynfekcyjnych;
- jednorazowe ręczniki papierowe.

x

 

 

Czy zapewniony jest dostęp do przenośnej lub stacjonarnej myjki do przemywania oczu?

x

 

 

Czy profilaktycznie stosowane są mydła i zasypki z dodatkiem środków przeciwgrzybiczych?

x

 

 

Czy pracownicy mają do dyspozycji pomieszczenia, gdzie mogą spędzać przerwy i przechowywać artykuły spożywcze?

x

 

 

Czy jedzenie i picie są dozwolone tylko w pomieszczeniach przewidzianych do tych celów?

x

 

 

Czy pracownicy archiwum posiadają instrukcje stanowiskowe i precyzyjnie określony zakres obowiązków?

x

 

 

Czy obszar pracy jest odpowiednio oznakowany?

x

 

 

Czy w obszarze pracy dostęp mają wyłącznie osoby uprawnione?

x

 

 

Czy jest prowadzona kartoteka badań profilaktycznych?

x

 

 

Czy przeprowadzany jest okresowy instruktaż dla pracowników z zakresu narażenia szkodliwe czynniki biologiczne?

x

 

 

Czy przeprowadzany jest instruktaż dla osób niebędących pracownikami, a wykonujących prace zlecone na terenie zakładu z zakresu narażenia szkodliwe czynniki biologiczne?

x

 

 

Czy dokonano oznakowania stanowisk pracy znakiem „zagrożenie czynnikiem biologicznym”?

x

 

 

Czy prowadzone są rejestry prac i pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych z 3. grupy zagrożenia?

 

x

Nie stwierdzono obecności czynników z tej grupy zagrożenia

Czy na terenie zakładu prowadzone są działania deratyzacyjne?

x

 

 

Czy na terenie zakładu prowadzone są działania dezynsekcyjne?

x

 

 

Środki ochrony indywidualnej

Czy stosowana jest odzież robocza?

x

 

 

Czy stosowane jest obuwie robocze?

 

x

 

Czy środki ochrony indywidualnej są przechowywane w dobrze oznakowanym miejscu?

x

 

 

Czy zapewniona jest ochrona rąk (rękawice)?

x

 

 

Czy zapewniona jest ochrona oczu?

x

 

Gogle

Czy zapewniona jest ochrona układu oddechowego (maski ochronne z wkładem filtrującym)?

x

 

Maska klasy FFP2