Fryzjer/Kosmetyczka

 

LISTA KONTROLNA

 

Fryzjer/Kosmetyczka
– Prywatny salon fryzjersko-kosmetyczny

 

Określenie obszaru pracy

 1. Opis realizowanych w przedsiębiorstwie zadań

  mycie włosów, strzyżenie, koloryzacja, odbarwianie, wykonywanie trwałej ondulacji i prostowanie włosów, suszenie i modelowanie, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, szyi i dekoltu; wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp; wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała

 2. Liczba i kwalifikacje osób

  3 osoby, wykształcenie: średnie lub wyższe, konieczne ukończenie kursu przygotowującego do pracy w zawodzie

 3. Czy zatrudnione są kobiety?

  Tak

 4. Czy zatrudnieni są młodociani pracownicy?

  Nie

Szkodliwe czynniki biologiczne

 

Jakie szkodliwe czynniki biologiczne mogą występować na stanowisku pracy?

 

Patrz informacje:

 

BioInfo/Analiza ryzyka/czynniki wiodące w wybranych grupach zawodowych/ Fryzjer/Kosmetyczka

 

 

Informacja o szkodliwych czynnikach biologicznych

Tak

Nie

Uwagi

Czy występują czynniki z 2. grupy zagrożenia?

x

 

 

Czy występują czynniki z 3. grupy zagrożenia?

x

 

 

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą bezpośrednią (skaleczenie)?

x

 

 

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą pokarmową?

 

x

 

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą powietrzno-pyłową lub powietrzno-kropelkową?

x

 

 

Czy występujące czynniki biologiczne posiadają działanie alergizujące?

x

 

 

Czy występujące czynniki biologiczne posiadają działanie toksyczne?

x

 

 

Czy występujące czynniki biologiczne stwarzają szczególne zagrożenie np. dla kobiet w ciąży lub młodocianych?

x

 

 

Informacje o przebiegu prac i wykonywanych czynnościach zawodowych

Co jest źródłem czynników biologicznych?

- Czy jest kontakt z krwią?
- Czy jest kontakt z innym materiałem potencjalnie zakaźnym, jakim?

 

x

x

 

 

Skaleczenie (zabiegi pielęgnacyjne rąk, stóp)
Ślina, tkanki miękkie

Czy znana jest ilość (objętość), stężenie czynnika biologicznego?

 

x

 

Jak często wykonywane są czynności w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne?

Codziennie

Jakie typowe czynności są wykonywane przez pracownika?

mycie włosów, strzyżenie, koloryzacja, odbarwianie, wykonywanie trwałej ondulacji i prostowanie włosów, suszenie i modelowanie, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, szyi i dekoltu; wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp; wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała

Jak długo może trwać narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne?

3 – 5 godzin

Jakie są drogi przenoszenia czynników biologicznych w środowisku pracy?

Głównie bezpośrednio (skaleczenie, przez krew) i drogą powietrzno-kropelkową/powietrzno-pyłową

Czy wykonywane są czynności obejmujące wiele etapów manualnych?

x

 

 

Czy jest możliwość skaleczeń?

x

 

Prowadzony jest rejestr przypadkowych skaleczeń.

Czy wykonywane są czynności generujących powstawanie bioaerozoli?

x

 

Bioaereozol pochodzący z wysokoobrotowych turbin, powstającymi podczas procesów chłodzenia, pył powstający podczas szlifowania paznokci.

Czy kiedykolwiek były wykonywane pomiary?

 

x

 

W jaki sposób są gromadzone/usuwane odpady?

Zastosowanie oddzielnych pojemników na odpady medyczne i ogólne. Umowa z firmą zewnętrzną na odbiór odpadów medycznych. Pojemniki do zbierania ostrych przedmiotów specjalnie oznakowane, odporne na przebicie oraz posiadające bezpieczne zamknięcie.

Czy występowały zachorowania związane z wykonywaniem czynności w narażeniu na czynniki biologiczne?

 

x

 

Klasyfikacja czynności

Czy wykonywane są czynności zamierzone?

Czy wykonywane są wyłącznie czynności niezamierzone?

Czynności niezamierzone.

Stosowane działania ochronne

Stopień hermetyczności i środki hermetyczności

Czy są stosowane, a jeśli tak, to jakie i czy odpowiadają one wymogom opisanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2005r.?

Stopień hermetyczności 2

Działania systemowe

Czy zapewniony jest przenośna lub stacjonarna myjka do przemywania oczu?

x

 

 

Czy profilaktycznie stosowane są mydła i zasypki z dodatkiem środków przeciwgrzybiczych?

x

 

 

Czy pracownicy mają możliwość oddzielenia odzieży roboczej i cywilnej?

x

 

 

Czy pracodawca zapewnia możliwość regularnego czyszczenia i zmiany ubrań ochronnych i roboczych?

 

x

 

Czy na stanowisku pracy jest możliwość umycia rąk?

x

 

 

Działania techniczne

Czy pomieszczenia są klimatyzowane/wentylowane mechanicznie?

x

 

 

Czy regularnie wymieniane są filtry w instalacji klimatyzacyjnej?

x

 

Brak dokumentacji

Sterylizacja pomieszczenia – lampy UV

 

x

 

Powierzchnie stołów, ścian i podłogi nieprzepuszczalne dla wody i łatwo zmywalne, umożliwiające ich dezynfekcję

 

x

 

Zlew /umywalka oraz
- bezdotykowe dozowniki środków do mycia rąk;
- bezdotykowe dozowniki środków dezynfekcyjnych;
- jednorazowe ręczniki papierowe

x

 

 

Dokumentacja konserwacji autoklawu

x

 

 

Stała kontrola procesu sterylizacji

x

 

Załącznik 1

Działania organizacyjne

Oznakowanie obszaru pracy

x

 

 

Plan/instrukcja postępowania awaryjnego na wypadek skaleczenia.

x

 

Załącznik 2

Plan/instrukcja postępowania awaryjnego na wypadek podrażnienia oczu.

x

 

 

Określone dezynfekcji, sterylizacji

x

 

Załącznik 3

Szczepienia ochronne.

Czy jest kontrola i nadzór nad szczepieniami ochronnymi?

x

 

WZW B – zaszczepieni są wszyscy pracownicy.

Czy pracownicy są poinformowani o możliwości immunizacji?

x

 

 

Czy jest prowadzona kartoteka badań profilaktycznych?

 

x

 

Czy przestrzegany jest bezwzględny zakaz jedzenia i picia na stanowisku pracy?

x

 

 

Czy przeprowadzany jest okresowy instruktaż dla pracowników z zakresu narażenia szkodliwe czynniki biologiczne?

 

x

 

Czy przeprowadzany instruktaż dla osób niebędących pracownikami a wykonujących prace zlecone na terenie zakładu z zakresu narażenia szkodliwe czynniki biologiczne?

 

x

 

Oznakowanie stanowiska znakiem „zagrożenie czynnikiem biologicznym”

 

x

Brak znaku np. w pomieszczeniach sterylizatorni.

Plan higieny

x

 

Załącznik 4

Środki ochrony indywidualnej

Czy stosowana jest odzież robocza?

x

 

 

Czy stosowane jest obuwie robocze?

 

x

 

Czy zapewniona jest ochrona rąk (rękawice)?

x

 

 

Czy zapewniona jest ochrona oczu?

x

 

Okulary ochronne

Czy zapewniona jest ochrona układu oddechowego (maski ochronne z wkładem filtrującym)?

 

x