Załącznik 1-4

 

Załącznik 1

 

Kontrola procesów sterylizacji parowej PN - EN 554: 1996

Wewnętrzna - należy do użytkownika i obejmuje:

  • kontrolę fizyczną
  • kontrolę chemiczną
  • kontrolę biologiczną

Zewnętrzna - należy do Państwowej Inspekcji Sanitarnej - obejmuje kontrolę biologiczną

 

Częstotliwość kontroli wewnętrznej

Okresowa:

  • przy użyciu wskaźników biologicznych PN - EN 866 i PN - EN ISO 14161 - informuje o fakcie zabicia drobnoustrojów - spor wyselekcjonowanych szczepów bakterii wysoce opornych na dany czynnik sterylizujący.
  • częstotliwość minimum jeden raz na miesiąc - im częściej tym lepiej:
   dotyczy każdego sterylizatora
   dotyczy cykli o różnych parametrach
   dotyczy kontroli po każdej naprawie lub dłuższej przerwie
  • wynik - po 7 dniach, 48 godzinach, 1-3 godzin
  • ilość zakładanych testów - zależy od pojemności komory sterylizatora:
   gdy < 20 l - dwa testy
   gdy > 20 l - min. 3 testy
  • do inkubacji należy dołączyć tzw. próbę ślepą czyli test nie poddany sterylizacji.
  • pakiety ze wskaźnikami umieszcza się po przekątnej komory, w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego tj. tył komory, dolna półka przy drzwiach
  • Sporale A - po sterylizacji muszą być poddane inkubacji w czasie 24 godzin, a do momentu przekazania przechowywane w lodówce (test kontrolny - nie)
  • testy ampułkowe - muszą być poddane inkubacji do 2-ch godzin od procesu.

 Bieżąca :

  • fizyczna - wskazania termometrów, manometrów itp. - dokumentacją jest wydruk - informuje jedynie o pracy urządzenia
  • chemiczna - norma PN - EN 867, PN - EN ISO 15882 - oparta na reakcji chemicznej substancji wchodzących w skład wskaźnika - widoczna jako zmiana barwy - przeprowadzana dla każdego wsadu i dla każdego pakietu.
  • dotyczy:
   kontroli ekspozycji ( sprawdziany sterylizacji) - sygnalizuje, że opakowanie było poddane sterylizacji ale nie mówi o sterylności jego zawartości - nie wymaga dokumentacji
   kontroli każdego wsadu - opakowane wskaźniki chemiczne umieszcza się w różnych punktach komory sterylizatora:
   pojemność komory < 20 l - dwa wskaźniki
   pojemność komory > 20 l - min. trzy wskaźniki
  • prawidłowe wybarwienie wskaźników zwalnia wsad do użycia
  • wyniki tej kontroli dokumentowane w miejscu sterylizacji: kontrola każdego pakietu, zestawu - wskaźniki chemiczne umieszczane wewnątrz opakowania - prawidłowe wybarwienie zezwala na użycie materiału -dokumentacja w miejscu użycia materiału sterylnego

 Dokumentacja procesu sterylizacji

  • przechowywana przez 10 lat
  • prowadzona dla każdego sterylizatora obejmuje:
   * data sterylizacji
   * nr kolejny cyklu w danym dniu
   * parametry cyklu
   * wyniki kontroli chemicznej wsadu z zaznaczeniem miejsca rozmieszczenia testów w komorze, z zaznaczeniem ich prawidłowego wybarwienia
   * podpis osoby zwalniającej wsad do użycia
   * wyniki okresowej kontroli biologicznej
  • dokumentacja kontroli pakietu, zestawu prowadzona osobno - np. w karcie pacjenta obejmuje:
   * datę sterylizacji
   * datę użycia materiału sterylnego
   * zaznaczenie prawidłowego wybarwienia testu

Prawidłowa dokumentacja jest konieczna w przypadku roszczeń pacjentów, w celu udowodnienia prawidłowego przebiegu procesu sterylizacji.

 

Załącznik 2

 

Postępowanie awaryjne na wypadek skaleczenia.

 

W każdym przypadku bezpośrednio po ekspozycji należy wdrożyć postępowanie mające na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa zakażenia oraz zgłosić zdarzenie przełożonemu zgodnie z procedurami obowiązującymi w zakładzie pracy.

 

Załącznik 3

 

W przypadku, gdy krew lub inny materiał potencjalnie zakaźny dostanie się do oczu, należy delikatnie, lecz dokładnie przepłukać okolicę oka i worek spojówkowy wodą lub 0,9 % NaCl, przy otwartych powiekach.

 

Załącznik 4

 

Postępowanie z odpadami medycznymi

  1. Odpady medyczne w miejscu ich powstawania wyrzucamy do:
   * wiadra pedałowego wyłożonego workiem foliowym lub
   * do worka foliowego zawieszonego na stelażu.
  2. Odpady medyczne usuwamy po każdym dniu pracy.
  3. Wiadra pedałowe po usunięciu worka myjemy i dezynfekujemy.
  4. Odpady medyczne gromadzimy w wydzielonym pomieszczeniu w odpowiednich większych pojemnikach do momentu wywozu odpadów medycznych i utylizacji przez odpowiednią firmę

 

Procedury higieniczne dotyczące personelu. 

Wymagania dotyczące higieny rąk:

  • podczas pracy nie należy nosić biżuterii;
  • paznokcie muszą być krótkie;
  • zranienia, otarcia należy zabezpieczyć wodoodpornym opatrunkiem;
  • ręce należy myć: przed przystąpieniem do pracy, przed przyjęciem klienta, przed założeniem rękawiczek, po zdjęciu rękawiczek i fartucha;
  • obowiązuje higieniczne mycie i dezynfekcja rąk;
  • przed nałożeniem preparatu dezynfekcyjnego ręce należy osuszyć;
  • nie wolno uzupełniać dozowników na mydło oraz płyny do dezynfekcji poprzez dolewanie;
  • dozowniki przed ponownym napełnieniem muszą być umyte, wyparzone i wysuszone;
  • rękawiczki jednorazowego użytku nie można stosować wielokrotnie.