Unieszkodliwianie odpadów medycznych

 

UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. 2016  poz. 1819)

 

Dopuszczalnymi sposobami unieszkodliwiania odpadów medycznych zakaźnych i  nieposiadających właściwości zakaźnych jest ich przekształcanie termiczne.  Jednym ze sposobów dezynfekcji termicznej odpadów jest ich spalanie. Dla odpadów nieposiadających właściwości zakaźnych dopuszczalna jest obróbka fizyko-chemiczna z wyłączeniem autoklawowania, dezynfekcji termicznej oraz działania mikrofalami.