Ferma drobiu

 

CZYNNIK BIOLOGICZNY GRUPA ZAGROŻENIA DZIAŁANIE NA CZŁOWIEKA PROFILAKTYKA
WIRUSY
Wirus grypy (A, B i C) 2 Grypa, zaplenia płuc Szczepienia ochronne (tylko na typ A i B), izolacja grup wysokiego ryzyka, przestrzeganie zasad higieny w miejscu pracy
Rzekomy pomór drobiu (choroba newcastle ) 2 Zapalenie spojówek Ochrony osobiste, oświata zdrowotna
Wirus ptasiej grypy (HPAI) A/H5N1 3 Grypa o ciężkim przebiegu, zapalenie płuc, niewydolność oddechowa Ochrony osobiste, dezynfekcja, sterylizacja, izolacja ferm w ogniskach choroby, wybijanie zakażonych ptaków
Pozostałe wirusy grypy o niskiej patogenności (A/H7N2, A/H9N2) 1 Objawy grypopodobne, zapalenie spojówek Ochrony osobiste, dezynfekcja, sterylizacja, izolacja ferm w ogniskach choroby, wybijanie zakażonych ptaków
BAKTERIE
Acinetobacter calcoaceticus 2 Reakcje alergiczne, reakcje immunotoksyczne wywołane wdychaną endotoksyną, zakażenia u osób z obniżona odpornością Redukcja zapylenia, ochrony osobiste, oświata zdrowotna
Alcaligenes faecalis 2 Alveolitis allergica i reakcje immunotoksyczne wywołane wdychaną endotoksyną, Redukcja zapylenia, ochrony osobiste, oświata zdrowotna, dezynfekcja powierzchni, przestrzeganie zasad czystości i higieny w miejscu pracy
Arthrobacter globiformis 2 Alveolitis allergica i inne choroby alergiczne Redukcja zapylenia, ochrony osobiste, oświata zdrowotna
Brevibacterium linens 2 Alveolitis allergica Redukcja zapylenia, ochrony osobiste, oświata zdrowotna
Chlamydia psittaci 2 Śródmiąższowe zapalenie płuc (ornitoza) Redukcja zapylenia, ochrony osobiste, dezynfekcja powierzchni, wybijanie chorych zwierząt, redukcja zapylenia w fermach, przestrzeganie zasad czystości i higieny w miejscu pracy, oświata zdrowotna
Corynebacterium spp. 2 Angina, czyraczyce, zapalenie ucha, reakcje alergiczne Ochrony osobiste, opatrywanie ran, redukcja zapylenia, oświata zdrowotna
Enterococcus spp./ paciorkowce kałowe 2 Oportunistyczne zapalenia dróg moczowych, pęcherzyka żółciowego, wsierdzia, rzadziej bakteriemia Przestrzeganie zasad higieny, mycie rąk, dezynfekcja, sterylizacja, ochrony osobiste, redukcja zapylenia
Erysipelothrix rhusiopathiae (włoskowiec różycy) 2 Różyca – postać skórna, rzadziej powikłania w postaci zaplenia stawów i wsierdzia Ochrony osobiste, opatrywanie ran, dezynfekcja, redukcja zapylenia, oświata zdrowotna, przestrzeganie zasad czystości i higieny w miejscu pracy, dezynfekcja rąk
Escherichia coli 2 Oportunistyczne zapalenia jelit, biegunki Przestrzeganie zasad higieny, dezynfekcja, sterylizacja, ochrony osobiste
Klebsiella oxytoca 2 Zakażenia dróg moczowych i innych narządów, reakcje immunotoksyczne wywołane wdychaną endotoksyną, Redukcja zapylenia, ochrony osobiste, dezynfekcja powierzchni, redukcja zapylenia w fermach, przestrzeganie zasad czystości i higieny w miejscu pracy, oświata zdrowotna
Listeria monocytogenes 2 Listerioza – mogąca przebiegać pod postacią zapalenia opon i mózgu, anginy z posocznicą, zaplenia skóry, spojówek i węzłów oraz przewlekłego zaplenia narządów rodnych Ochrony osobiste, zwalczanie gryzoni, dezynfekcja, sterylizacja, ochrona kobiet w ciąży, oświata zdrowotna, przestrzeganie zasad czystości i higieny w miejscu pracy,
Mycobacterium avium/intracellulare (prótek gruźlicy ptasiej) 2 Gruźlica płucna i pozapłucna (kostno-stawowa, węzłów chłonnych, skóry i opon mózgowo-rdzeniowych) Redukcja zapylenia, ochrony osobiste, dezynfekcja, oświata zdrowotna
Pasteurella multocida  Pasteurella spp. 2 Ropnie, rzadziej zaplenia płuc,posocznica Ochrony osobiste, dezynfekcja, oświata zdrowotna
Salmonella spp. 2 Salmonelloza Ochrony osobiste, dezynfekcja i sterylizacja, przestrzeganie zasad czystości i higieny w miejscu pracy, dezynfekcja rąk
Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) 2 Zakażenia ropne, stany zapalne dróg oddechowych i innych narządów, zatrucia pokarmowe, posocznica, alergia skórna Ochrony osobiste, dezynfekcja, sterylizacja, przestrzeganie zasad czystości i higieny w miejscu pracy, oświata zdrowotna, opatrywanie ran, dezynfekcja rąk
Staphylococcus spp. 1 Reakcje alergiczne Redukcja zapylenia, ochrony osobiste (respiratory), oświata zdrowotna
Streptococcus spp. 2 Zapalenie płuc, wsierdzia, jamy ustnej, dróg moczowych i innych narządów, próchnica zębów Ochrony osobiste, dezynfekcja, sterylizacja, przestrzeganie zasad czystości i higieny w miejscu pracy, oświata zdrowotna, opatrywanie ran
Streptomyces spp. 2 Alveolitis allergica Ochrony osobiste (respiratory), redukcja zapylenia
GRZYBY
Aspergillus fumigatus/ kropidlak pospolity 2 Aspergiloza płuc, alveolitis allergica, astma, alergiczny nieżyt nosa, wytwarza mikotoksyny ( fumigilina, gliotoksyna, kwas helwelowy) Ochrony osobiste (respiratory), redukcja zapylenia, doskonalenie wentylacji, dezynfekcja i sterylizacja pomieszczeń
Candida albicans 2 Kandydoza skóry, pzanokci, jamy ustnej Stosowanie mydeł i zasypek przeciwgrzybicznych, doskonalenie wentylacji, przestrzeganie zasad czystości i higieny w miejscu pracy, oświata zdrowotna
Cryptococcus neoformans 2 Kryptokokoza, zapalenie płuc i opon Ochrony osobiste, dezynfekcja powierzchni, przestrzeganie zasad czystości i higieny w miejscu pracy, oświata zdrowotna
Microsporum spp. 2 Zakażenia skóry (dermatofitozy), działanie alergizujace Ochrony osobiste, dezynfekcja powierzchni, przestrzeganie zasad czystości i higieny w miejscu pracy, oświata zdrowotna
Penicillium spp. (pędzlak) 1 Alveolitis allergica, astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa Ochrony osobiste (respiratory), redukcja zapylenia, doskonalenie wentylacji
PASOŻYTY
Cryptosporidium parvum i Cryptosporidium spp. 2 Kryptosporydioza, zapalnie żołądka i jelit, biegunki Asenizacja odchodów zwierzęcych, przestrzeganie zasad higieny, dezynfekcja, oświata zdrowotna