Narażenie na wirusy w środowisku pracy pracowników zakładów przemysłu mleczarskiego

Przemysł mleczarski to dział gospodarki obejmujący przetwórstwo mleka począwszy od jego produkcji, poprzez skup, magazynowanie, przerób i dystrybucję. Mleko przetwarzane jest na produkty mleczne, w tym: mleko spożywcze (UHT, pasteryzowane, mikrofiltrowane), śmietanę, masło, sery dojrzewające, topione i twarogowe, napoje mleczne (jogurt, maślanka), mleko w proszku, lody, jak również izolaty białek mlecznych (kazeina, białko serwatkowe). Ze względu na kontakt z surowcem odzwierzęcym, jakim jest surowe mleko, jak również samymi zwierzętami, możliwość rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym odzwierzęcych chorób wirusowych, wśród pracowników produkcji i przetwórstwa mleka nadal stanowi istotne i realne zagrożenie.

Źródło szkodliwych czynników biologicznych na stanowiskach pracy pracowników produkcji (tzn. hodowców bydła mlecznego, pracowników hali udojowej, zootechników, inseminatorów) i przetwórstwa mleka (tzn. pracowników mleczarni, w tym serowarów, operatorów solowni, pomocników mleczarskich, pracowników dojrzewalni serów, produkcji lodów, mleka skondensowanego, mleka w proszku oraz białek serwatkowych i kazeiny) stanowi bioaerozol, emitowany w trakcie procesu produkcji oraz kontakt z: surowcem odzwierzęcym (którym jest surowe mleko), czy też z samymi zwierzętami i ich wydalinami.

 

TYP ZAGROŻEŃ

CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ

Czynniki niebezpieczne

Zagrożenia biologiczne

szkodliwe czynniki biologiczne występujące w surowym mleku, bioaerozole emitowane w trakcie procesu produkcji, kontakt ze zwierzętami i ich wydalinami

 

Na jakie szkodliwe czynniki biologiczne narażeni są pracownicy zakładów przemysłu mleczarskiego ?

WIRUSY

Koronawirusy (Coronaviridae), Wirus zapalenia wątroby typu A (Picornaviridae), Wirus zapalenia wątroby typu E (Caliciviridae), Wirus Norwalk, norowirus (Caliciviridae), Wirus grypy typu D (Orthomyxoviridae), Rotawirus (Reoviridae), Wirus guzków dojarek (Poxviridae), Wirus krowianki (Poxviridae), Wirus enzootycznej białaczki bydła (Retroviridae),  Adenowirus (Adenoviridae)

 

GRZYBY

Candida albicans / bielnik biały, Candida tropicalis / bielnik tropikalny

 

BAKTERIE

Staphylococcus aureus/ gronkowiec złocisty, Streptococcus spp., Escherichia coli/ pałeczka okrężnicy, Listeria monocytogenes/ pałeczka listeriozy, Mycobacterium paratuberculosis, Yersinia enterocolitica, Salmonella spp., Pseudomonas aeruginosa/ pałeczka ropy błękitnej, Corynebacterium diphtheriae/ maczugowiec błonicy, Clostridium perfringens/ laseczka zgorzeli gazowej, Nocardia brasiliensis, Campylobacter jejuni