Pracownik budowlany

 

CZYNNIK BIOLOGICZNY GRUPA ZAGROŻENIA DZIAŁANIE NA CZŁOWIEKA PROFILAKTYKA
BAKTERIE
Bacillus spp.
(B. cereus, B. pumilus,
B. circulans,
B. licheniformis,

B. firmus, B. coagulans,
B. egaterium,
B. mycoides)
1 Reakcje alergiczne na bakterie i ich białkowe toksyny Redukcja zapylenia, środki ochrony indywidualnej, oświata zdrowotna
Staphylococcus spp.
(S. epidermidis,
S. xylosus,
S. saprophyticus,
S. hominis, S. capitis,
S. scuri, S. lentus)
1 Zapalenie płuc, wsierdzia, jamy ustnej, dróg moczowych i innych narządów Redukcja zapylenia, środki ochrony indywidualnej, przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna, stosowanie utleniających mydeł zapobiegających alkalizacji skóry
Staphylococcus aureus – gronkowiec złocisty 2 Zakażenia ropne, stany zapalne dróg oddechowych, zatrucia pokarmowe, alergie skórne j.w.
Pseudomonas aeruginosa 2 Zapalenie płuc, zakażenia skóry (ropnie) Redukcja zapylenia, środki ochrony indywidualnej
Flavobacterium spp. 1 „Gorączka nawilżaczowa”, reakcje alergiczne Środki ochrony indywidualnej, przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna
Acinetobacter spp. 1 reakcje alergiczne Redukcja zapylenia, środki ochrony indywidualnej, przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna
Microbacterium spp. 1 reakcje alergiczne układu oddechowego, stany zapalne j.w.
Legionella spp. 2 legioneloza, zapalenie płuc, gorączka grypo-podobna (gorączka Pontiac) Środki ochrony indywidualnej, stosowanie biocydów, przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna  
GRZYBY
Aspergillus fumigatus - kropidlak popielaty 2 Aspergiloza płuc, astma, alergiczny nieżyt nosa Ochrony osobiste, redukcja zapylenia, dezynfekcja i sterylizacja, przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna
Penicillium spp.- pędzlak
(P. expansum,
P. chrysogenum,
P. commune,
P. citrinum,
P. crustosum
)
1 Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa, działanie toksyczne Ochrony osobiste, redukcja zapylenia, dezynfekcja i sterylizacja, przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna
Acremonium spp. 1 Właściwości alergizujące Ochrony osobiste, redukcja zapylenia, dezynfekcja i sterylizacja, przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna
Cladosporium spp.
(C. cladosporioides)
1 Astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa Ochrony osobiste, redukcja zapylenia, dezynfekcja i sterylizacja, przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna
Alternaria spp.
(A.alternata,
A. tenuissiuma
)
1 Alergiczny nieżyt nosa, astma oskrzelowa, wytwarza szkodliwe mikotoksyny, ziarniak w skórze Ochrony osobiste, redukcja zapylenia, dezynfekcja i sterylizacja, przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna
Fusarium spp.
(F. proliferatum,
F. oxysporum.
F. solani
)
1 Wytwarzają toksyczne mikotoksyny Ochrony osobiste, redukcja zapylenia, dezynfekcja i sterylizacja, przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna
ZWIERZĘTA
Roztocze kurzu domowego Dermatophagoides spp. 1 Zapalenie spojówek, zapalenie skóry, alergiczny nieżyt nosa, astma oskrzelowa Redukcja zapylenia, środki ochrony indywidualnej, przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna
Stawonogi – Glycyphagus domesticus – roztoczek domowy 1 Alergiczny nieżyt nosa, astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie spojówek i skóry Redukcja zapylenia, środki ochrony indywidualnej, przestrzeganie zasad higieny, oświata zdrowotna