Ocena jakościowa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050810716) ocena ryzyka związanego z narażeniem na czynniki biologiczne jest oceną jakościową. W kryteriach dokonywania oceny ryzyka zawodowego sprecyzowano, że powinna być ona przeprowadzona na podstawie wszelkich dostępnych informacji o czynniku biologicznym, z uwzględnieniem analizy jakościowej, czyli identyfikacji czynnika biologicznego (rodzaj/gatunek) i przypisaniu go do grupy zagrożenia, według skali 2–4, stanowiącej załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.

 

 

Staphylococcus aureus (Gronkowiec złocisty) 2. grupa zagrożenia

 

 

Aspergillus fumigatus (Kropidalk popielaty) 2. grupa zagrożenia, A - możliwe efekty alergiczne